DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

AVG verklaring

Persoonsgegevens leden:
Sportvereniging De Valken gebruikt en registreert alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van haar leden voor verwerking in Sportlink, de administratie die in verbinding staat met de KNVB en de financiële administratie. Dit wordt verzorgd door de ledenadministratie, die op de hoogte is gesteld van de AVG. Ieder lid is vrij inzage te krijgen in zijn of haar gegevens en deze gegevens aan te laten passen.

Gegevens derden:
Voor Sportvereniging De Valken gebruikt en registreert de secretaris de persoons- en bedrijfsgegevens van derden alleen voor de daarvoor noodzakelijke doeleinden. Voor een ieder wordt inzage en correctie, indien noodzakelijk gebleken, mogelijk gemaakt.

Werkstroom persoonsgegevens:
De gegevens worden bij aanmelding opgeslagen in de beschermde cloud van Sportlink. Eenmaal per jaar worden naam, adres en woonplaats hieruit gebruikt om attenties te verspreiden aan vrijwilligers van de vereniging.

Werkstroom gegevens derden:
De digitale gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en gebruikt om relatiebeheer en facturatie uit te voeren.
Mocht data in handen van derden komen zal overeenkomstig de wetgeving dit gemeld worden bij het meldloket http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl, zoals opgenomen is in de procedure datalekken.

Beeldmateriaal:
Op de website kan beeldmateriaal worden gepubliceerd van wedstrijden, evenementen en/of teams. Indien tegen gepubliceerd beeldmateriaal bezwaar wordt gemaakt, kan dit beeldmateriaal eventueel weer worden verwijderd.

Het bestuur gaat er vanuit dat als personen en/of ouders principieel bezwaar hebben tegen het publiceren van beeldmateriaal, dat men dit uitdrukkelijk aan het bestuur laat weten zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 16-12-2023
Ochtend
Ati/Jussi Visser
Middag
Stef Obdam/David Homan

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Marije Groot, 10-12 (33 jaar)
Christian Wognum, 11-12 (39 jaar)
René de Koning, 12-12 (49 jaar)
Roos Vriend, 12-12 (12 jaar)
Copyright © 2023 DeValken.com