DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: [zat] Simone Hand (06-15211021), [zon] Frank Hand (06-53890680) Handbal: prog / uitslagen Voetbal: prog / uitslagen
Agenda: Kantinerooster

Grensoverschrijdend gedrag

Sporten bij De Valken doen we bijvoorbeeld voor onze gezondheid, maar vooral voor het plezier dat je er met elkaar aan beleeft. Iedereen die zich voor de club inzet, doet er alles aan om dat laatste doel te bereiken. En gelukkig ervaren de meesten leden en vrijwilligers dat bij ons!

Toch doen er zich situaties voor, waarbij je als speler of vrijwilliger dat plezier even wat minder ervaart. Soms is dat tijdelijk, soms duurt dat gevoel langer. Vaak is dat te wijten aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Als bestuur zien en horen we niet alles. Jij als speler, trainer of begeleider staat dichter bij de praktijk en maken dit soort situaties eerder mee. Als bestuur vinden we het belangrijk om signalen te ontvangen die dat plezier maken met elkaar in de weg kunnen staan, zodat we er iets mee kunnen doen. Daarom willen we jullie het volgende vragen:

Als je merkt dat er in jouw team spelers, begeleiders of ouders zijn die naar jouw oordeel -voor langere tijd- grensoverschrijdend gedrag laten zien, dan willen we dat graag weten. Je hebt diegene dan al een aantal keer op zijn of haar gedrag aangesproken, maar je ziet geen verandering. Ons advies is: wacht er niet te lang mee. Hoe eerder je iets aan zo’n situatie kan doen, hoe kleiner de kans is dat dat gedrag op enig moment als ‘gewoon’ wordt gezien. Als je zoiets meemaakt, dan kun je dat laten weten via onze vertrouwenspersonen Nop Warmerdam (06-86809952) of Lisette Bakker (06-36545511)

Gedragsregels voor begeleiders

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de Valken gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 2. De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 10. De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Omgangsregels voor leden

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. We hebben daarom de volgende omgangsregels: opgesteld:

 1. ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 2. ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. ik val de ander niet lastig.
 4. ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 5. ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 6. als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 7. ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 20-04-2024
Ochtend
Ati/Jesse Jong
Middag
Mees Obdam/Jan Vreeker

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Marije Appelman, 17-04 (21 jaar)
Jos Dalmulder, 18-04 (46 jaar)
Britt Vreeker, 18-04 (19 jaar)
Lizanne Bousma, 19-04 (25 jaar)
Amy Haakman, 19-04 (34 jaar)
Wouter Laan, 19-04 (25 jaar)
Linda Wagemans, 19-04 (51 jaar)
Just De Lange, 20-04 (12 jaar)
Silvan Par?, 20-04 (12 jaar)
Lennard Groot, 21-04 (47 jaar)
Henk Wilderink, 21-04 (78 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com