Schorsing bij direct rood

Met ingang van het seizoen 2004/2005 is er een nieuwe regeling van kracht ten aanzien van speelgerechtigheid van spelers die een direct rode kaart hebben gekregen. In het kader van het zogenaamde ‘lik op stuk beleid’ en fair play gedachte wil de KNVB met name sneller kunnen ingrijpen op de speelgerechtigheid van spelers die een direct rode kaart ontvangen. Deze regeling geldt gedurende het gehele seizoen en is van toepassing op iedere speler, ongeacht de categorie of klasse waarin hij uitkomt.

De regeling houdt in dat de speler voor de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal/team niet speelgerechtigd is op grond van artikel 9 Reglement Wedstrijden Amateur Voetbal resp. Reglement Wedstrijden Amateur Futsal. Totdat deze eerstvolgende bindende wedstrijd is gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd om uit te komen voor enig ander elftal/team van zijn vereniging.

Op de opgelegde straf door de tuchtcommissie naar aanleiding van de direct rode kaart, mag de bindende wedstrijd waarvoor betrokken speler niet speelgerechtigd was in mindering worden gebracht.
De speler die een direct rode kaart ontvangt krijgt geen schriftelijk bericht van de KNVB over zijn niet speelgerechtigheid voor de eerstvolgende bindende wedstrijd. Het is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vereniging en de betrokken speler om hier op correcte wijze mee om te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Joey Boon, 23-06 (23 jaar)
Jeffrey Ruitenberg, 25-06 (30 jaar)
Isa Stosz, 25-06 (21 jaar)
Nordin van der Werff, 27-06 (17 jaar)
Copyright © 2024 De Valken