Reactie jeugdbestuur op teamindelingen

Indeling van de teams: Link naar De Dribbel

Elk jaar komen we er niet onderuit, voor het nieuwe seizoen dient elke speler weer een plek te krijgen in een elf- cq zevental.

Voor de oudste jeugd, de A-, B- en C-junioren is het vaak eenvoudig, daar is de rangorde al gemaakt en het aantal spelers neemt, helaas, altijd af. De teams daaronder, dat is vaak meer een puzzel.

Hieronder een korte uitleg hoe we daar bij de Valken mee om gaan:

De basis van de indeling ligt bij de KNVB. Zij hebben een regel opgesteld waarin aangegeven wordt dat een speler wordt ingedeeld in een bepaalde leeftijdsgroep. Deze groepen zijn samengesteld op tweejaarlijkse geboortejaren. Hierin kan d.m.v. aanvragen dispensatie (terugplaatsing) van afgeweken worden in speciale gevallen.(een groep hoger spelen kan in principe altijd). M.n. bij de junioren categorieën wordt hierop gelet. Pupillen nog niet. (Zij spelen nog niet met een wedstrijdformulier.

De F-pupillen: (dit seizoen de kinderen die geboren zijn in 1997, 1998 of nog jonger)

De basis bij de F-pupillen is dat ze “recreatief-gericht“ bezig zijn. In teams van rond de 8 a 9 spelers proberen we ze wegwijs te maken in het voetbal spel. Lekker bezig zijn met de bal, daar gaat het om.

Om het voor deze lichting zo makkelijk en plezierig mogelijk te maken worden deze kanjers ingedeeld, ten eerste op leeftijd en ten tweede proberen we zoveel waar mogelijk de klasgenootjes van de lagere school bij elkaar te zetten. Hierover hebben we een intensief contact met name met de Jozefschool.

Over het algemeen geeft dit een geen probleem. Wat wel eens kan gebeuren is dat er een spelertje wat eerder op de voetbal gaat als zijn klasgenootjes, dan speelt hij dus (vaak heel lekker) mee met jongens van een jaar of een half jaar ouder. Als dan de teamindeling voor het nieuwe seizoen wordt gemaakt, kan het dus voorkomen dat deze kerel of dame in hetzelfde team blijft, dus bij zijn klas-, leeftijdgenootjes, terwijl zijn vorige teamgenoten wel hogerop gaan.

Ervaring leert, dat dit voor hem / haar geen enkel probleem is, hij / zij vindt het toch leuker om op school met z’n eigen maten over voetbal te praten met de juf of meester.

De E-pupillen: (geboortejaar 1995 / 1996)

Ook hier staat het recreatief – gericht – bezig zijn voorop. Uiteraard zijn hier de talenten al iets verder. Veel wordt nog met de bal gedaan, maar langzamerhand wordt er toch al iets meer getraind en gelet op het voetbalspel op zich. Er wordt al meer in positie gespeeld, de tweedejaars al wat meer dan de eerstejaars.

V.w.b. de indeling hebben we in deze groep in principe niet zo’n probleem, vaak gaan de gevestigde teams van de F’n over naar de E’s.

Wat nogal wel eens een probleem kan geven als er tussentijds nieuwe leden komen, die moeten dan ingepast worden. Het geboorte jaar wordt hier iets strenger gehanteerd.

De KNVB heeft namelijk de lastige stelregen dat er op geboortejaar wordt ingedeeld. Het zou voor de jongste veel mooier zijn als dat ging zoals “vroeger”. Toen was de peildatum 1 september dacht ik.

De D-junioren. (geboortejaar 1993 / 1994)

Hier begint het. Voor veel jongens en meisjes is dit de lastigste overgang. Ten eerste de leeftijd. Er gebeurt nogal wat op deze leeftijd. Groep 8 zit er aan te komen. Een spannend jaar. Daarnaast zit een deel van de D’s al op het voorgezet onderwijs. Daarnaast komen er ook interesses voor andere dingen. (b.v. andere sporten)

Bij de Valken komt er vervolgens nog wat anders bij kijken. Het niet zo populaire selecteren begint.
Dit klinkt heftig en is het eigenlijk ook, als je als vereniging wat wilt, kan je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Er zijn grotere clubs hier in de regio, die al in de F-pupillen selecteren en / of in de E’s, dat gaat ons te ver.

Bij de Valken starten we dus in de D-junioren met de selecties. Wil je een goede doorvoer krijgen van talenten naar uiteindelijk een succesvol Valken 1, dan begint het bij ons in de D’s.

We zijn apetrots dat wij als dorpsclub ons kunnen handhaven in de vierde klasse en zelfs af en toe een uitstapje kunnen maken naar 1 of 2 klassen hoger.
De technisch coördinatoren hebben de opdracht van de Valken om, vanaf de D-junioren, te werken naar prestatie gerichte teams. Dit dus om in een latere periode de selectie van de senioren hiervan mee te laten profiteren om het niveau van de 4e of liefst hogere klasse te garanderen.

Om hier naar toe te werken vindt in de D junioren leeftijd dus de verschrikkelijk lastige, irritante, onbegrijpelijke en vaak onterechte (in het oog van de speler) schifting plaats m.b.t. het ‘voetbalniveau’ van een speler.

Weg van het vertrouwde leeftijdgenootje, weg van het klasgenootje, weg van het voetbalvriendje.

En dan komt ook nog die overgang naar het voortgezet onderwijs erbij. Kortom een veel te grote verandering voor de speler op zich. We praten hierin niet over het beter kunnen voetballen, dit klinkt zo heftig.

We praten over het voetbal niveau van de speler. Tijdens zo’n selectie houden we rekening met diverse dingen zoals;
· Tactisch inzicht
· Techniek
· Kritiekbestendigheid
· Training opkomst
· Training arbeid
· Uitstraling
· Enz.

Dit klinkt allemaal nogal zwaar en pittig, de ene speler is het ene onderdeel talentvoller dan de ander, de ander kan echter op ander onderdeel weer meer tot zijn recht komen. Dit is een afweging die we maken in het loop van het seizoen en met name aan het eind van de competitie. Dan organiseren we nog een aantal oefenpartijen om de E’s die over gaan en de D’s die blijven aan elkaar te laten wennen. Ook voor de E’s is het natuurlijk een hele overgang naar het grote veld.

De leeftijd:

Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt wordt er vanaf de D-junioren niet meer naar leeftijd gekeken. Puur naar de prestatie en de talenten van de spelers. Dit is dus even wennen voor de spelers.

Als gevolg van de selecties is het ook zo, dat er tussentijds teams gewijzigd kunnen worden. Mocht het, om wat voor reden dan ook blijken dat een speler niet goed in zijn vel zit of het klikt niet, dan kan er besloten worden om te gaan wisselen. Met andere woorden tussentijds kan een speler van de D1 naar de D2 zakken. En uiteraard andersom ook. Soms verbaas je je er over hoe snel een speler zich kan ontwikkelen. Dit betekent dan automatisch dat hij / zij de concurrentie aan kan gaan met een speler in een team hoger.

Dit zijn zo’n beetje de regels m.b.t. de indeling bij de jongste drie groepen bij de Valken. We proberen zoveel mogelijk het beste voor het team voor te hebben, maar het individu staat voorop.

Voor de ouders:

Wij vragen uw begrip en vertrouwen, dat we het naar eer en geweten goed invullen. Bij twijfel, laat het kind eerst een tijdje meedraaien, u zult zien dat hij / zij het snel naar zijn / haar zin heeft. Een kind past zich heel gemakkelijk aan. En lukt het helemaal niet, dan onderkennen de begeleider / coach / trainer dit snel en kunnen er passende maatregelen worden genomen.

Het Valken (jeugd) bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 25-05-2024
Ochtend
Monique/Alex Beerepoot
Middag
Lex Groot/Joeri Sluis

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Stephanie v/d Velde-Wolf, 22-05 (52 jaar)
Maas Bouman, 26-05 (21 jaar)
Timo Kromkamp, 26-05 (16 jaar)
Jeanne Wagemans, 26-05 (19 jaar)
Copyright © 2024 De Valken