Subsidieverzoek nieuw clubgebouw behandeld

In een zogeheten Rondetafelgesprek heeft op 12 december de Gemeenteraad het subsidieverzoek van s.v. De Valken voor een nieuw clubgebouw behandeld.

Met de nodige sympathisanten en andere belangstellenden op de publieke tribune, hebben voorzitter Frank Hand en secretaris Ron Laan de Raadsleden te woord gestaan. Ook wethouder Dirk te Grotenhuis nam deel aan de vergadering.

Na een goed verwoorde inleiding op de gedachtewisseling van Frank Hand volgde een reeks van vragen van de diverse politieke partijen. De vragen betroffen bijvoorbeeld de keuze voor nieuwbouw ten opzichte van renovatie, het realiteitsgehalte van de veronderstelde bouwsom, enige bouwkundige aspecten en de keuze voor een subsidie of een lening. De vraagstelling was bij vlagen vrij gedetailleerd.

Het bestuur heeft naar beste vermogen alle vragen beantwoord en verwacht met de beantwoording het subsidieverzoek kracht te hebben bijgezet in de richting van de Gemeenteraad.

Met waardering heeft het bestuur ook de toelichting van de wethouder op het voorstel van B en W aangehoord. De wethouder heeft namens het College van B en W laten weten dat het belangrijk is dat op het centrale gemeentelijk sportcomplex een goed clubgebouw voor heel veel inwoners ten dienste staat van voetbal en handbal bij De Valken en hij sprak vertrouwen uit in bestuur en vereniging om verantwoord met het subsidiebedrag om te gaan.

Op 22 december a.s. volgt de Gemeenteraadsvergadering, waarbij de Raad gaat besluiten over het subsidieverzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Riva Laan, 21-06 (19 jaar)
Jesse de Wit, 22-06 (22 jaar)
Joey Boon, 23-06 (23 jaar)
Jeffrey Ruitenberg, 25-06 (30 jaar)
Isa Stosz, 25-06 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken