Gemeenteraad stemt in met subsidie voor nieuw clubgebouw

Donderdagavond 22 december heeft de Gemeenteraad van Drechterland in meerderheid beslist dat De Valken een grote subsidie krijgt voor de bouw van een nieuw clubgebouw.

Wethouder Dirk te Grotenhuis had namens het College van B en W een voorstel gedaan ter subsidiƫring van 80 procent voor het kleedkamergedeelte met een maximum van EUR 750.000.

Het voorstel volgde op een door het bestuur van De Valken in samenwerking met een deskundige bouwcommissie ingediend subsidieverzoek. Weliswaar beantwoordde het B en W-voorstel niet helemaal aan dit verzoek, maar het voorgestelde bedrag wordt door het bestuur positief opgevat als een zeer bemoedigend startbedrag met de mogelijkheid om door aanvullende financiering in de vorm van een obligatielening, opbrengsten uit acties en spaargeld uiteindelijk een kansrijk budget voor het gewenste nieuwe clubgebouw te vormen.

In de aanloop naar de raadsvergadering had het bestuur alles in het werk gesteld om steun te krijgen voor het subsidieverzoek en het gemeenschappelijke belang van voetbal en handbal op het gemeentelijk sportcomplex over het voetlicht te brengen. Het was daarom jammer dat het subsidievoorstel tijdens de vergadering toch nog onderhevig was aan typisch politieke schermutselingen. Daardoor stemden zowel oppositiepartijen VVD en PvdA als collegepartij D66/GroenLinks tegen.

Gelukkig werd met de voorstemmen van CDA en Gemeentebelangen een voldoende meerderheid behaald. Raadslid Timo Groot van Gemeentebelangen hield zich uit een oogpunt van zuivere besluitvorming bewust afzijdig, omdat hij tevens lid is van het bestuur van De Valken. Met 9 voor en 7 tegen werd de subsidieverlening een feit.

De bestuursleden en andere sympathisanten op de publieke tribune zagen een hartverwarmend optreden van wethouder Dirk te Grotenhuis, die namens het College van B en W zijn uiterste best deed de ruime subsidie voor De Valken als afwijking van de standaardsubsidieregeling te verdedigen. En met succes, het voorstel werd aangenomen.

Na afloop werd in een goede sfeer zowel met voorstemmers als tegenstemmers alsmede met alle leden van het College van B en W en niet te vergeten ondersteunend ambtenaar Carlo Heilig nagepraat en kreeg het bestuur van De Valken van iedereen de felicitaties en succes gewenst bij de zware opdracht die nu volgt.

Het gaat er nu om de aanvullende gelden bij elkaar te krijgen en een mooi gebouw op te richten. Maar het is ook een inspirerende missie. Het bestuur zal de komende tijd met meer informatie over de verdere stappen naar buiten treden en hoopt op alle steun van leden en sympathisanten om de gezamenlijke droom te verwezenlijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Jeffrey Ruitenberg, 25-06 (30 jaar)
Isa Stosz, 25-06 (21 jaar)
Jan Koster, 27-06 (60 jaar)
Nordin van der Werff, 27-06 (17 jaar)
Copyright © 2024 De Valken