Nieuwjaarstoespraak van de Voorzitter

Tijdens de gezellige, goedbezochte nieuwjaarsreceptie, heeft voorzitter Frank Hand zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. De toespraak werd nog omlijst met een leuk filmpje dat op you tube is terug te vinden:

Hier volgt de tekst van de Nieuwjaarstoespraak voor degenen die er niet bij konden zijn:

Ik heet leden, ereleden, vrijwilligers, sponsors, afgevaardigden van B&W van de gemeente Drechterland en ieder ander van harte welkom. Zoals ieder jaar is dit een moment om terug te kijken en vooruit te blikken. 8 januari 2012 de dag van de nieuwjaarsreceptie van S.V. De Valken.

2011 wat was dit voor een jaar. Een tussenjaar? Wel als je kijkt vanuit een algemeen sportperspectief. 2011, geen EK of WK geen Olympische spelen beetje saai bijna. Echter niet voor de Valken. Er is veel gebeurd. In februari 2010 de maand waarin de fusie afketste hebben we direct besloten om door te gaan met een lang gekoesterde wens. Hoewel een wens was dit ook een noodzakelijk iets.

We hebben het natuurlijk over een nieuwe accommodatie. Dit is een proces geweest dat met name op de achtergrond is uitgevoerd. Er werden veel plannen gemaakt en alternatieven bekeken. Dit liep van renovatie tot complete nieuwbouw en bijna alles wat er tussen in kan liggen. Het zal jullie niet verbazen maar dit heeft veel tijd gekost van het bestuur en een aantal vrijwilligers die samen de accommodatiecommissie vormen. We konden niet veel communiceren omdat er weinig concrete zaken waren. Uiteindelijk hangt alles af van beschikbare middelen. Zoals we allemaal weten is Valken geen rijke vereniging en heeft dus de steun nodig van velen maar in ieder geval de gemeente die moest overgaan tot een grote subsidie. Iets dat buiten de normale kaders zou vallen dus veel discussie en overleg nodig zou hebben.

En dat hebben we gedaan. Het proces heeft bestaan uit brainstormsessie binnen de accommodatie commissie Dit resulteerde weer in gesprekken met de gemeente. Zoals gezegd dit was nodig omdat we over niet geëffende paden hebben gelopen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een subsidieaanvraag in juli 2011. Hierover later meer.

Er is niet veel informatievoorziening geweest naar de leden toe. Niet omdat we dit niet wilden maar gewoonweg niet konden. Informatievoorziening kan alleen maar als er concrete zaken anders bestaat altijd het gevaar van de dode mus. Wij hebben besloten om pas informatie te geven op het moment dat er concrete dingen beslist waren en wij niet meer afhankelijk waren van factoren waarover we geen of slechts beperkte controle hadden. Ik kan u verzekeren dat er heel wat papierwerk is geproduceerd. Dit varieert van concept begrotingen, tekeningen tot tussentijdse voortgang/ status rapportages aan gemeente en de uiteindelijke subsidieaanvraag.

De vraag die nu overheerst is de volgende: “Waar staan we nu m.b.t . de accommodatie”. Dit is een vraag waarop ik thans ook nog niet een concreet antwoord heb. Het is natuurlijk fantastisch dat de gemeente een bedrage heeft toegekend van 750k Euro. Het subsidieverzoek bedroeg echter ruim 1 miljoen. We hebben dus nog een gaatje dat opgevuld kan worden. Zoals altijd kan dit aan twee kanten. Enerzijds proberen het gat te vullen via andere middelen anderzijds kun je denken om het plan te herzien zodat het minder kost.

Wij gaan daar vanaf deze week grondig naar kijken. Aan de inkomsten kant hebben wij een aantal bronnen zoals de eigen middelen, de subsidie, acties, overige subsidies van private instellingen en stichtingen en wellicht een geldlening. Bij het laatste wordt natuurlijk weer gedacht aan een renteloze obligatielening onder sympathisanten van De Valken. Een andere bron die je zowel bij onder de inkomsten als uitgaven kan scharen is zelfwerkzaamheid. Willen onze leden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden zich inspannen voor de vereniging en hun deel bijdragen. Het kan bij veel andere verenigingen ook en hoe is dat bij ons. Ik denk dat het aanwenden van een aantal vrije uren in de periode van de bouw plm 6 maanden aanzienlijk kan bijdragen tot het realiseren van het optimale gebouw. Een gebouw waar we zelf, onze kinderen en ons nageslacht ook nog vele jaren van kunnen profiteren.

Ik zal bijna zeggen laten we samen zorgen dat Venhuizen trots op ons kan zijn en dat we laten zien dat we een echte vereniging vormen met een groot rood groen hart. Het bestuur en de accommodatiecommissie hebben er zin in en willen er zeer veel aan doen om onze droom te verwezenlijken maar we kunnen het niet alleen. Daar wil ik het nu bij laten m.b.t. de accommodatie op een laatste opmerking na.

Ik ben in het verleden vaak kritisch geweest naar de gemeente toe en ik vind nog steeds niet geheel onterecht. Echter, ik wil nu benadrukken dat de gemeente, eigenlijk het college van B&W, zich van haar beste kant heeft laten zien en een voortrekkersrol op zich heeft genomen. De wethouder sportzaken Dirk te Grotenhuis heeft zijn nek uitgestoken en zijn rol met verve vervuld en ons subsidieverzoek met een positief advies aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna verdedigd in het ronde tafel gesprek en uiteindelijk in de gemeenteraad. Ik vind dat wel een applaus waard. Daar wil ik het bij laten en overgaan tot hetgeen waar het echt om draait binnen de vereniging, handbal en voetbal.

Laatst zat ik met een medebestuurslid een biertje te drinken, doen we ook nog wel eens, en zeiden we tegen elkaar dat we eigenlijk maar weinig echt met sport bezig zijn. En dat is toch waarom we het allemaal doen. Ik ga ervanuit dat dit de komende jaren ruimschoots gecompenseerd gaat worden en dat we meer positieve energie krijgen i.p.v. dat het negatieve energie kost. Waar staan we sportief en als vereniging. Ik zei het vorig jaar ook al maar ik denk dat we er goed voor staan. We hebben een goede piramide. Veel jeugdteams bij zowel handbal als voetbal en dat is toch de voedingsbodem voor de toekomst. Moeten alleen de wat oudere jeugdleden vanaf een jaar of 14 nog beter aan ons binden. Het mag niet zo zijn dat ze zomaar stoppen. Dit is echter wel een maatschappelijke tendens waaraan De Valken zich niet kan onttrekken.

We doen echter wel ons best en hopen ook het kader te verbeteren met name in kwantitatieve zin. Het is natuurlijk moeilijk te verkopen dat het vlaggenschip van de jeugdvoetbal, de A1, zoveel problemen heeft met de begeleiding. Met name het jeugdbestuur heeft hier veel tijd in gestoken maar niet altijd met het beoogde resultaat.

Ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook wel teleurgesteld ben in een aantal reacties van met name de ouders. Dit is natuurlijk weer op het gevaar af van de bereidwillige ouders, maar zo is het altijd. Het kan toch niet zo zijn dat dit alleen maar op het bordje van ons komt. Daartegenover staan natuurlijk alle leuke dingen van de jeugd. Dit jaar zelfs Champions League bij de handbal. Het blijft een prachtig gezicht die kleintjes in handbaljurken want ze zijn soms nog wel erg klein. Voor de rest crescendo al blijft het prestatief nog wankel maar ik zie goede hoop voor de toekomst.

A jeugd handbal speelt hoger dan ooit tevoren en kan een mooie toekomst vormen voor de handbaltak. Valken 1 voetbal weer terug in de 4de klasse met wisselende resultaten tot nu toe. Ik zie de tweede competitiehelft met vertrouwen tegemoet. Geldt ook voor het 2de en het is mooi te zien dat de gehele selectie bijna bestaat uit jongens uit Hem, Venhuizen of tenminste daar hun wortels hebben. De overige senioren gaat ook prima alhoewel er in de breedte nog wel wat spelers bij kunnen om iedere week tenminste met 13/14 man te staan.

Vrijwilligers, ik heb ze al vaak genoeg. We hebben er veel maar toch nog te weinig. We zoeken nog scheidsrechters, coördinator oud papier en kantinemensen. Ben blij dat we een nieuwe penningmeester hebben en een voorzitter seniorencommissie. Dank daarvoor, verlicht onze taken ook weer.

Het aantal kantinemensen baart me wel zorgen. Het kan toch niet zo zijn dat we straks in de nieuwe kantine geen mensen meer hebben. Een kleine berekening leert dat het helemaal niet zoveel tijd kost en daar bij geeft het ook veel plezier. 8 maanden voetbal is 32 weken. Indien je 64 mensen hebt met teams van 8 man heb je 8 teams en ben je 4 keer aan de beurt. Is 3 uur per keer. Betekent 12 uur in 32 weken is 22,5 minuut in de week. Dat is toch bijna niets. Ik hoop dat er in groten getale mensen zich aanmelden zodat mijn berekening bewaarheid wordt.

Vrijwilligers, ik wil er toch nog even bij stil staan. We hebben er veel en iedereen is me evenveel waard. Toch heb je af en toe een moment dat je bepaalde mensen in het zonnetje wilt zetten. Van die onmisbare krachten op de achtergrond. Zij die hun werk doen maar daar kom je pas achter als ze er een keer niet zijn. Mensen die nimmer op de voorgrond willen zijn maar wel de Haarlemmerolie van de vereniging vormen.

Zonder dat ik iemand tekort wil doen wil ik toch twee namen noemen. Jaap Sjerps en Hans Keetman. Graag wil ik ze een kleinigheid aanbieden om onze dank te tonen voor het vele werk dat zij al jaren doen, hetgeen ik later nog zal doen omdat ze nu niet aanwezig zijn.

Het heeft toch weer langer geduurd dan gedacht of misschien wel gehoopt. Ik hoop dat we nog een paar uurtjes gezellig bijeen kunnen zijn onder het genot van een hapje en drankje en ik wens iedereen nogmaals een sportief maar bovenal een gezond 2012 toe.

Dank jullie wel.

Frank Hand, voorzitter S.V. De Valken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 25-05-2024
Ochtend
Monique/Alex Beerepoot
Middag
Lex Groot/Joeri Sluis

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Tim Groot, 22-05 (31 jaar)
Stephanie v/d Velde-Wolf, 22-05 (52 jaar)
Copyright © 2024 De Valken