Jaarvergadering met gemotiveerde leden en bestuur

Op 27 september 2012 werd de algemene ledenvergadering van sportvereniging De Valken gehouden. Het betreft de jaarvergadering waarbij wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen en vanuit actueel perspectief naar de toekomst wordt gekeken. De uitwerking van de notulen vergt nog enige tijd, maar vandaag alvast in dit bericht enige highlights van de vergadering.

Met een opkomst van uiteindelijk zo’n vijftig leden, onder wie enkele ereleden, was sprake van een heel behoorlijk bezochte vergadering. Zeer positief, en voor het bestuur heel motiverend, was de opkomst van veel handballeden. De dames hadden een betrokken inbreng in de vergadering en kwamen ook met originele ideeën en opmerkingen.

Helaas viel aanvankelijk de voetbaltak wat uit de toon. Er werd tegen verwachting van het bestuur langer doorgetraind dan de bedoeling was als ware de wedstrijd van zondag belangrijker dan de ledenvergadering. Een verkeerde benadering , maar gelukkig lieten ook de uiteindelijk aangeschoven voetballeden zich van hun goede kant zien. Al met al dus een prima entourage met gemotiveerde leden en een net zo gemotiveerd bestuur.

Aan de hand van de agenda werd besproken hoe het ervoor staat met de afdelingen jeugdvoetbal, handbal en seniorenvoetbal. De benodigde inzet van vrijwilligers kwam naar voren als een fenomeen dat bij De Valken aan de ene kant goed loopt, maar aan de andere kant zijn er ook wat onderdelen die sterker voor de dag kunnen komen, zoals de financieel belangrijke oud-papierinzameling en het gezellig draaiende houden van de kantine. Voor oud-papierinzameling kijkt het bestuur vooral naar de voetballers, voor de kantine zouden de handbaldames en -meiden een impuls kunnen zijn. Hopelijk volgt op dit terrein enig succes.

Bij de afdelingen jeugdvoetbal en handbal lopen de zaken wel min of meer, al zijn er natuurlijk altijd aandachtspunten. Zo wordt de ledenwerving een aandachtspunt, want het is geen automatisme dat kinderen voor voetbal of handbal kiezen. Met wat extra reclame voor de vereniging moet de aantrekkingskracht kunnen worden vergroot.

Bij het seniorenvoetbal heeft Mark Dop de taak op zich genomen om de seniorencommissie invulling te geven. Hij gaat op zoek naar meer samenhang tussen de elftallen en de verbinding tussen bestuur, spelers en technische staf, dit door periodiek overleg en het hebben van een luisterend oor. Ook A junioren 1 heeft Mark Dop positief in het vizier als het “derde elftal van de selectie”.

Bestuurlijk gezien is De Valken versterkt met penningmeester Trudie Besseling. Zij is al enige tijd werkzaam, maar werd deze vergadering officieel gekozen. De jaarrekening en de begroting werden door de leden zonder commentaar goedgekeurd. Afgelopen seizoen werd een klein positief resultaat geboekt en dat kleine resultaat is eveneens begroot. Ook was er de herverkiezing van Frank Hand (voorzitter), Marian Boots (handbal), Peter Bakker (wedstrijdsecretaris) en Marijke Laan-Groot (handbal), waarmee de bezetting van het bestuur vooralsnog prima gewaarborgd is.

Voorzitter Frank Hand belichtte na depauze ook de actuele situatie over de nieuwbouwplannen. Er is al veel werk verzet door bestuur, bouwcommissie en financiële commissie. Diverse bouw- en installatiebedrijven onderzoeken nu het technische bestek en doen medio oktober hun prijsaanbieding. Dan moet blijken of het project financieel haalbaar is en welke aanvullende acties er nog voor nodig zijn. Ideeën zijn daarvoor al in ontwikkeling. Eind oktober volgt een bijzondere ledenvergadering om de te plegen investering aan de leden ter goedkeuring voor te leggen.

Binnenkort volgt hierover meer informatie op de website. Ook volgt een een later stadium de publicatie van de volledig uitgewerkte notulen van de jaarvergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Jeffrey Ruitenberg, 25-06 (30 jaar)
Isa Stosz, 25-06 (21 jaar)
Jan Koster, 27-06 (60 jaar)
Nordin van der Werff, 27-06 (17 jaar)
Copyright © 2024 De Valken