Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Tijdens de gezellige, druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 6 januari, hield voorzitter Frank Hand de volgende toespraak:

Ik heet leden, ereleden, vrijwilligers, sponsors, afgevaardigden van B&W van de gemeente Drechterland en ieder ander van harte welkom. Zoals ieder jaar is dit een moment om terug te kijken en vooruit te blikken. 6 januari 2013 de dag van de nieuwjaarsreceptie van S.V. De Valken. Terugkijken en vooruitblikken dat is wat je doet tijdens het schrijven van een speech als deze. Wat springt er dan in het oog. Lief en leed komen dan altijd direct naar voren. Gelukkig is veel leed ons bespaard gebleven al zijn er natuurlijk wel dierbaren weggevallen bij betrokkenen van onze vereniging. Heel veel lief kan ik mij ook niet direct herinneren alhoewel er natuurlijk mooie dingen zijn gebeurd.

Het afgelopen jaar hadden we in de eerste maand wat mij betreft een dieptepunt met het incident bij Kwiek’78 met onze hoofdtrainer. Het bestuur restte niets anders dan de samenwerking met de toenmalige trainer per direct op te zeggen. Dit is eigenlijk nooit een punt van discussie geweest en werd unaniem gedragen door het bestuur. Ik wil er verder niet al te veel meer over zeggen maar we moeten ons er bewust van zijn dat bepaalde normen en waarden te allen tijde dienen te worden nageleefd. Hoewel ik denk dat het bij onze vereniging wel meevalt moeten we ons realiseren dat er maar weinig voor nodig is om zaken te laten escaleren. Dit heeft het incident in Almere ons wel geleerd en ook op onze eigen accommodatie zijn er wel eens zaken voorgevallen die niet de schoonheidsprijs verdienen. Wij moeten daar met zijn allen aan werken. Dit is een taak van het bestuur maar zeker van de leden en indien van toepassing de ouders van onze leden. Ik weet dat het wellicht een open deur is maar het begint natuurlijk allemaal met de normen waarden die je van huis uit meekrijgt.

De Valken is een sportvereniging en we moeten zorgen dat het daar primair om draait, de sport. Als bestuur realiseren wij ons dat wij het kader moeten scheppen waarbinnen dat kan gebeuren. Wij denken dat dit nog steeds redelijk goed gebeurt ondanks dat we weten dat er op diverse terreinen nog punten zijn die verbeterd kunnen worden. Graag wil ik dan wel benadrukken dat we hier graag mee geholpen willen worden. Enerzijds door het actief meehelpen en anderzijds door het bestuur op constructieve wijze te benaderen en zaken bespreekbaar te maken. Wij hebben tijdens de vergadering van 19 december formulieren uitgereikt waarin we vragen wat bepaalde mensen zouden kunnen doen voor de vereniging. We hebben al een behoorlijk aantal positieve reacties terug. Het gaat om taken die ingevuld moeten worden. Dit kan zijn op weekbasis maar zeker ook op niet frequente basis, d.w.z. een aantal malen per jaar.

We zijn thans bezig met het opzetten van een activiteitencommissie die gaat zorg dragen voor de niet wedstrijd gerelateerde voetbal- en handbalactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn pietenmiddag, kerstdisco, Valkendag etc. Dit zijn allemaal evenementen die georganiseerd worden voor grotendeels onze jeugdleden die daar immer super enthousiast op reageren. Daarnaast heeft het bestuur nog altijd de wens om een kantine commissie te formeren. Dit moet een belangrijke commissie worden omdat zij er voor dient te zorgen dat de kantine van nieuw elan wordt voorzien. Het bestuur is van mening dat de nieuwe kantine een impuls kan zijn voor een nog grotere betrokkenheid bij de club. Het zou mooi zijn als iemand hiervoor de kar kan trekken en het bestuur kan ontlasten. Want eerlijk gezegd is dit toch een grote zorg voor ons. We hopen dat iemand zich spontaan aanmeldt. Natuurlijk geldt dit ook voor vrijwilligers die kantinedienst willen draaien.

Jammer genoeg heeft mijn rekensom van vorig jaar niet geleid tot een enorme toeloop terwijl de berekening toch echt klopt. Ik herhaal deze nogmaals. . 8 maanden voetbal is 32 weken. Indien je 64 mensen hebt met teams van 8 man heb je 8 teams en ben je 4 keer aan de beurt. Is 3 uur per keer. Betekent 12 uur in 32 weken is 22,5 minuut in de week. Dat is toch bijna niets. Ik hoop dat er in groten getale mensen zich aanmelden zodat mijn berekening bewaarheid wordt. Ik kan je verzekeren dat het ook gewoon nog erg leuk is.

Dit was natuurlijk ook een mooi bruggetje, is trouwens een modewoord in praatprogramma’s, naar de nieuwe accommodatie. De accommodatie is natuurlijk een onderwerp waaraan we niet voorbij kunnen gaan. Dit staat nu al voor meerdere jaren op de agenda maar is nog nooit zo concreet geweest als nu. Vorig jaar werden de plannen al redelijk concreet maar nog steeds in potlood geschreven. Een toezegging voor een subsidie was gedaan door de gemeente maar er moest nog veel gebeuren op divers gebied. Ik heb hier al een en ander over gezegd tijdens de bijzondere ledenvergadering van 19 december jongstleden maar zal dit hier nogmaals doen aangezien we nu met een ander publiek zijn. Dat vind ik overigens wel jammer aangezien het publiek van vandaag ook grotendeels het publiek van 19 december had kunnen zijn. Betrokkenheid is een groot goed voor een vereniging zonder overigens de suggestie te doen dat deze betrokkenheid er niet zou zijn.

Integendeel zelfs. De betrokkenheid is erg groot daar kom ik later nog wel even op terug. De cruciale vraag met betrekking tot de nieuw te bouwen accommodatie is “ Waar staan we nu?”. Zoals gezegd er was vorig jaar al veel gedaan maar ik weet nu er moest nog veel gebeuren. Voor mij is een nieuwe wereld opengegaan maar gelukkig had ik veel steun van materiedeskundigen op het gebied van de bouw. Een gedetailleerd bestek is geschreven, bouwtekeningen aangepast, diverse berekeningen voor de constructie en EPC gemaakt en vergunningen aangevraagd. Dit alles heeft geresulteerd in een plan om de nieuwe accommodatie te bouwen. We zijn er bijna klaar voor.

Wat rest ons nog? Een definitief bestek, de contracten met de aannemers en de financiering zijn de openstaande posten. Wij hopen dat we deze posten op zeer korte termijn in kunnen vullen. Morgen is de kerstbouwvak ten einde dus kunnen we weer om de tafel met DWB en Polytechniek om beide bestekken af te stemmen en te concretiseren. Dit is nodig omdat er sinds midden oktober toch de nodige aanpassingen zijn gedaan aan het originele ontwerp. Zonder hierover teveel in detail te gaan werd dit veroorzaakt doordat de initiële plannen financieel niet haalbaar waren. Daarbij moet aangetekend worden dat we in die initiële plannen misschien ook wel iets waren doorgeschoten m.b.t. de mate van duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld nog gesproken met experts op dit gebied en die concludeerden dat de functie en de bezetting niet in relatie stonden tot de duurzaamheidsinspanning. Het huidige ontwerp voldoet echter aan alle onze wensen en is ook van een hoog duurzaam niveau.

Indien de afstemming met de aannemers heeft plaatsgevonden en is afgerond blijft slechts de derde post over, de financiering. Dit blijft natuurlijk een cruciaal punt in de realisatie van onze plannen. Echter,, we zijn positief dat het allemaal haalbaar is. Sterker we worden daarin gesteund door alle reacties vanuit onze gemeenschap.

De pijlers van de financiering zijn de volgende: subsidie van 750k, eigen middelen 150k, obligatielening 100k actie en zelfwerkzaamheid plm 200k. De subsidie van 750 is key in het hele verhaal. We hebben recent overleg gehad met de gemeente en hebben te horen gekregen dat o.b.v . de overgelegde documentatie en onderbouwing een maximale uitnutting van de subsidie mogelijk moet zijn. Dit is de basis waarop we de verdere financiering in moeten gaan vullen. De eigen middelen zijn natuurlijk geen probleem want die staan gewoon op de spaarrekening. In de obligatielening moet energie worden gestoken. Echter, ik noemde al eerder de betrokkenheid maar die is toch erg groot. De obligatielening gaat de goede kant op en lijkt aan onze doelstelling te voldoen. Het zelfs nagenoeg rond. En dat in zo’n korte periode. Hulde aan dit comité bestaande uit Johan Schipper, Paul Vroling, Ed Kampstra en Koos Bakker. Applausje waard lijkt mij.

Ik hoor echter ook geluiden van mensen die zeggen: “ Ze zijn nog niet geweest”. Ik verzeker u: ze komen nog. Wat daarbij natuurlijk niet moet worden vergeten is dat er meerdere vormen zijn om bij te dragen. Iedere euro is welkom en indien u denkt ik wil wel wat schenken maar hoef geen obligatie, dit is natuurlijk meer dan welkom. Ik kom straks nog even hierop terug.

De laatste post is acties en zelfwerkzaamheid. Hiervan is al een groot gedeelte ingevuld maar toch blijft er nog een post over van plm 100k. Hoe moet deze ingevuld gaan worden? Dit is enerzijds met handjes die werk kunnen doen dat we vervolgens uit het bestek kunnen halen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het plaatsen van de zonnepanelen dat we zelf kunnen doen en dus op arbeidsloon besparen. We zijn nu aan het kijken wat we nog meer zelf kunnen doen. Anderzijds hebben we acties. Bijvoorbeeld de verfactie die opgezet is door Hubo, Gerie en Hans Appelman, ook een van onze sponsors. Hierdoor kan benodigde verf gebruikt worden. Dank. Verder de wijnactie die al succesvol is afgerond. Mooi om te vertellen dat dit een initiatief was van de eerder genoemde activiteitencommissie. De feestavond van 9 februari a.s. waarvoor een aantal handballende leden zich inzetten en we hebben nog een aantal andere acties op de planning staan zoals een ondernemersavond, een uitluidborrel en een veiling. Voor deze laatste wil ik ook nog de aandacht vragen. Zoals eerder genoemd zijn er misschien mensen die graag iets willen doen. Zo’n veiling is dan natuurlijk ook een mooi middel om bijvoorbeeld te kopen. We zijn thans bezig om een kavellijst samen te stellen die niet heel groot is maar wel erg leuk met uitdagende koopjes die bijvoorbeeld heel leuk zijn om te kopen met een vriendengroep, buurtjes, etc. Wij verwachten daar wel wat van. Hierbij kunt u natuurlijk ook gewoon doneren. Er staat dus nog wel wat aan te komen. Zoals eerder gezegd doen we daarbij ook een dringend beroep op de leden en andere betrokkenen om dit allemaal te organiseren en het nieuwe gebouw mogelijk te maken. We moeten het samen doen dat kan ik niet genoeg keer benadrukken.

Jullie zullen wel denken het gaat helemaal niet over sport. Klopt. Ik wil jullie echter permissie vragen om dit sportieve deel een jaartje over te slaan. Ik hoop volgend jaar hier meer aandacht aan te kunnen geven in ons nieuwe gebouw. Ik hoop dan ook dat het bestuur zich kan richten op alleen maar het besturen van De Valken als sport verenging hetgeen onze primaire taak hoort te zijn.

Omwille van de tijd stop ik er mee. Ik hoop dat we nog een paar mooie uurtjes kunnen hebben onder het genot van een borreltje en hapje (gesponsord door café restaurant De Roode Leeuw, waarvoor dank) en ik wens iedereen nogmaals een sportief maar bovenal een gezond 2013 toe. Verder hoop ik jullie het komend jaar veel te zullen zien en natuurlijk op 9 februari in Die Rote Löwe op onze après ski-party, waarvoor op deze receptie in de voorverkoop voor 5 Eur een polsbandje kan worden gekocht als entree.

Dank jullie wel.

Frank Hand, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Guusje Lakeman, 12-07 (12 jaar)
Wilco Kenter, 13-07 (40 jaar)
Jort Besseling, 14-07 (18 jaar)
Jinde Bos, 15-07 (14 jaar)
Rein Groot, 15-07 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken