Laatste jaarvergadering in oude gebouw niet druk, maar wel goed

Ondanks speciale aandacht voor het “uitluiden” van het oude gebouw en de daaraan vooraf te houden algemene ledenvergadering, werd de jaarvergadering niet druk bezocht. Zo’n dertig leden en enige ereleden namen deel aan de vergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegde over het seizoen 2012/2013.

Het was een uniek jaar, waarin de besluitvorming over het nieuwbouwproject plaatsvond en waarin grotendeels het nieuwbouwproject ook feitelijk werd gerealiseerd in combinatie met allerlei, zeer geslaagde acties om gelden bijeen te brengen. Gelet op het ondervonden grote draagvlak en de hoge bezoekersaantallen bij bijvoorbeeld de après ski-avond en de sportveiling vormt de opkomst bij de jaarvergadering een merkwaardig contrast. Het bestuur heeft de ambitie om hierin met het nieuwe gebouw verandering te brengen, zodat de leden ook in groten getale de jaarvergadering bezoeken, hetgeen vanuit verenigingsoogpunt een belangrijk fenomeen is.

De jaarvergadering verliep goed. Het bestuur heeft informatief en met overtuiging toegelicht hoe het afgelopen seizoen is gegaan. Naast de organisatorische en sportieve aspecten, kon ook een gunstig financieel beeld worden geschetst. De vereniging draait een exploitatie met een positief resultaat en daaraan mag vertrouwen ontleend worden voor de toekomst. De leden stemden in met alle voorliggende besluiten met betrekking tot vaststelling notulen van eerdere vergaderingen, de jaarrekening, de begroting, décharge door kascommissieonderzoek en de herverkiezing van (vice-voorzitter) Timo Groot als bestuurslid.

De secretaris verwacht nog dit weekend de concept-notulen op de website te kunnen plaatsen, zodat in detail kan worden nagelezen wat er ter vergadering is behandeld en besproken. Tevens volgen enige foto’s van de wegens de laatste keer, toch historische vergadering. Na afloop was het ook gezellig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Riva Laan, 21-06 (19 jaar)
Jesse de Wit, 22-06 (22 jaar)
Joey Boon, 23-06 (23 jaar)
Jeffrey Ruitenberg, 25-06 (30 jaar)
Isa Stosz, 25-06 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken