Resultaten Enquete Jeugd de Valken afdeling voetbal bekend!

Inmiddels is de enquête voor de jeugd afdeling Voetbal afgesloten. In totaal hebben 120 van de 233 geënquêteerden (52%) de enquête ingevuld. De resultaten van de enquête gaat gebruikt worden om een breed gedragen Jeugdplan mee op te stellen. Onderstaand is de top 10 van de belangrijkste conclusies opgenomen:

1. De belangrijkste reden dat de jeugd voor voetballen bij de Valken heeft gekozen is dat vriendjes er ook voetballen en dat sporten in teamverband als belangrijk wordt gevonden.

2. Het niveau en variaties in en van de trainingen zou omhoog kunnen door het beter begeleiden van de trainers.

3. Vanaf de D en hoger (D,C,B en A) wordt prestatiegerichtheid van belang geacht en mag je wisselen om te winnen

4. Dat alle jeugdteams dezelfde speelwijze moet hanteren/aanleveren wordt niet van belang geacht (maatwerk per wedstrijd)

5. Het wordt niet belangrijk gevonden dat vrienden ongeacht niveauverschil bij elkaar in een team spelen

6. De team E t/m A moeten (minimaal) 2 keer per week trainen

7. Er is aan het begin van het seizoen behoefte voor een informatieavond voor jeugdspelers, ouders/verzorgers, coaches en trainers

8. Er hebben zich 11 vrijwilligers opgegeven voor training/coach/terreindienst of hand en spandiensten

9. Er moet meer aandacht worden besteed aan gedrag binnen en buiten het veld

10. Vanuit de vrij in te vullen suggesties is de enquête als positief ervaren en zijn veel punten aangedragen waarmee we verder kunnen om de jeugd met plezier en ieder op haar of zijn eigen niveau te laten voetballen.

Bedankt voor de inbreng en hier kunnen we verder mee!

Jeroen Bleeker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 25-05-2024
Ochtend
Monique/Alex Beerepoot
Middag
Lex Groot/Joeri Sluis

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Stephanie v/d Velde-Wolf, 22-05 (52 jaar)
Maas Bouman, 26-05 (21 jaar)
Timo Kromkamp, 26-05 (16 jaar)
Jeanne Wagemans, 26-05 (19 jaar)
Copyright © 2024 De Valken