DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: [zat] Simone Hand (06-15211021), [zon] Frank Hand (06-53890680) Handbal: prog / uitslagen Voetbal: prog / uitslagen
Agenda: Kantinerooster

Volop gezelligheid en ambitie op drukbezochte nieuwjaarsreceptie

De Valken is het nieuwe jaar begonnen met een zeer gezellige en goedbezochte nieuwjaarsreceptie. Na de sportieve nieuwjaarswedstrijden op de voetbalvelden en in De Banne, was het vanaf het begin druk in de kantine.

Voorzitter Frank Hand had aan de hand van een aansprekende powerpointpresentatie een verfrissende en ambitieuze kijk op 2016. Het bestuur van De Valken streeft ernaar in bestuurlijke zin de puntjes op de i te zetten waarbij vooral de terreindienst en kantine-aansturing op de zaterdag bij de jeugdwedstrijden een belangrijk aandachtspunt vormen. Het betreft leuke werkzaamheden die niet al te moeilijk zijn, waardoor vrijwel iedereen hieraan kan meedoen. Aarzel niet en schiet de vereniging te hulp! De voorzitter schetste ook alvast het belang van opvolging van bestuurders die over een aantal jaren een zekere leeftijd zullen bereiken. Het is zaak dat er tijdig doorstroming plaatsvindt. Kwaliteit is er zeker genoeg te vinden in onze vereniging, dus laat het bestuur weten als je geïnteresseerd bent om hierover eens van gedachten te wisselen. De vereniging staat er goed voor, dus een mooi moment om ‘in te stappen’.

Frank Hand ging ook in op de ambitie om het handbalveld, dat op zijn bestaande plek zichtbaar aan renovatie toe is, te verleggen naar de droomlocatie. Namelijk op de plek waar vroeger het oude clubgebouw stond. Met het handbalveld op die plek zou handbal er bij De Valken voortaan echt helemaal bijhoren en niet op het te afgelegen veld plaatsvinden. Het zicht vanuit de kantine zal bovendien een enorme impuls zijn om er nog meer van te maken dan het al is. In de communicatie met de Gemeente hierover is het zover dat B en W in februari een voorstel hierover aan de Gemeenteraad voorleggen. Als de Gemeenteraad akkoord gaat, dan zal op het gemeentelijke sportcomplex ook de regionaal en belangrijke breedtesport handbal voor zeer lange tijd verzekerd zijn van goede faciliteiten, die dan veilig binnen de hekken van ons complex gelegen zijn. Iedereen is natuurlijk van harte welkom op de publieke tribune op maandagavond 8 februari als de Gemeenteraad over het handbalveld vergadert en het bestuur ook een toelichting zal geven.

Bij een gunstig gemeentelijk besluit zal echter ook De Valken zelf een zeer forse financiële bijdrage moeten leveren, dit in de orde van grootte van EUR 30.000, waarvoor de vereniging nog een keer de schouders onder moet zetten om zo’n bedrag bijeen te brengen. Het is in het belang van met name de jeugd van Hem en Venhuizen dat dit project mag slagen. Vooral voor meisjes en vrouwen is handbal in deze dorpskern een niet te missen sport. Het enthousiasme voor handbal is de laatste tijd nog gestegen door de prachtige successen van het nationale team. De aanwezige wethouder Te Grotenhuis zal ongetwijfeld tijdens zijn bezoek hebben gemerkt hoe sterk een en ander leeft binnen De Valken.

Uiteraard werden in de toespraak de vrijwilligers en sponsors van harte bedankt. Vervolgens barstte, zo mag wel gezegd, het nieuwjaarsfeest los. Het waren een paar zeer gezellige uurtjes, die een mooie voorbode waren voor een hopelijk prachtig Valkenjaar 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 20-04-2024
Ochtend
Ati/Jesse Jong
Middag
Mees Obdam/Jan Vreeker

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Tjeerd Zuurbier, 13-04 (32 jaar)
Myrthe Hand, 14-04 (21 jaar)
Sammy Koster, 14-04 (25 jaar)
Joey Groot, 16-04 (18 jaar)
Merijn Pronk, 16-04 (22 jaar)
Fenna Smit, 16-04 (55 jaar)
Marije Appelman, 17-04 (21 jaar)
Jos Dalmulder, 18-04 (46 jaar)
Britt Vreeker, 18-04 (19 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com