Online jaarvergadering ging veel over corona, maar had toch positieve ondertoon

Vanwege de beperkende coronamaatregelen in deze periode, werd de jaarvergadering van SV De Valken voor de tweede keer op rij online gehouden. Het bestuur verkoos deze optie boven uitstel met het oog op de correcte naleving van de statutaire verplichtingen. Gelukkig deden er, al dan niet met meer mensen achter het scherm, zo’n 15 leden mee. Het bestuur zat, net als vorige keer, in de kantine op afstand van elkaar en zo was er toch met inachtneming van alle coronaregels verbinding tussen bestuur en leden. Voorzitter Siegfried Kok gaf aan dat ondanks het stilvallen van vele activiteiten, het bestuur nog wel druk is geweest in het seizoen 2020-2021, vaak ook juist vanwege de maatregelen wegens corona en de effecten die die op de vereniging had en heeft.

Secretaris Ron Laan deed wat meer uitvoerig bestuurlijk verslag, met als meest positieve nieuws de langjarige contracten met nieuwe hoofdsponsors DWB Aannemers en De Roode Leeuw alsmede de renovatie door de Gemeente Drechterland van het hoofdvoetbalveld, waardoor er nu een veel beter bespeelbare grasmat ligt. Op het gebied van de accommodatie schetste Timo Groot de belangrijkste aandachtspunten, waarbij duidelijk werd dat het clubgebouw na acht jaar intensief gebruik tegen de eerste onderhoudsproblemen aanloopt, veelal gelukkig probleempjes die goed te verhelpen zijn. Het verslag over de voetbalactiviteiten (door Siegfried Kok) en handbalactiviteiten (door Wendy Dekker) werd helaas gekenmerkt door veel gevolgen van het coronavirus, bij handbal nog het meeste waar de gehele zaalcompetitie en -trainingen eigenlijk wegvielen. Al was het mooie dat er voldoende inspiratie is voor de toekomst en gelukkig het ledenaantal weliswaar over het geheel is teruggelopen, maar niet al te dramatisch.

Penningmeester Frank Hand kon wel positief zijn. Mede door steunmaatregelen van het rijk en lokale overheid en eigen geldwervingsacties, trouwe sponsors en leden alsmede weggevallen kosten, zoals zaalhuur bij handbal, is het de vereniging gelukt om een behoorlijk positief resultaat te boeken. De Valken staat er financieel solide voor, al is het natuurlijk wel van belang dat de vereniging weer op een meer gebruikelijke wijze te werk kan gaan en er gewoon, zonder welke beperkingen dan ook, lekker gevoetbald en gehandbald kan worden met een gezellige nazit in de kantine. Daar is ook in financieel opzicht behoefte aan. De kascommissie, door commissielid Niels Timmer toegelicht, keurde de financiële gang van zaken en administratie goed en kon de leden voorhouden dat decharge verleend kon worden. Ook werden de jaarrekening en de begroting goedgekeurd.

Bij de bestuursverkiezing werd gememoreerd dat Jeroen Bleeker, Marijke Laan en Peter Bakker zijn gestopt. Gelukkig kon eerder al met een gezellig etentje op een leuke manier hun jarenlange bestuursperiode met inzet en enthousiasme voor de vereniging, waarvoor dank, worden afgesloten. Frank Hand werd opnieuw verkozen voor de periode van drie jaar. Zoals bekend doet Frank Hand dit al heel erg lang, maar zijn huidige rol als penningmeester wordt zeer gewaardeerd en zijn kundigheid komt de vereniging bovenal goed van pas.

Tijdens de rondvraag moest de vergadering vrij abrupt worden beëindigd. Bijzondere opsporingsambtenaren hadden gezien dat er licht brandde in de kantine en waren van opvatting dat na 20 uur niemand hier meer mocht zijn. Ondanks de uitleg van het bestuur wat er gaande was en dus de kantine helemaal niet open was, maar de ruimte slechts gebruikt werd voor bestuurlijke doeleinden, moest op last van de BOA’s de vergadering worden gestopt. Aangezien de vergadering er al bijna op zat, besloot voorzitter Siegfried Kok met dankzegging aan de deelnemers de vergadering. Wel een beetje vreemde afloop dus, maar we leven al wat langer in rare tijden en we kijken dus niet snel meer ergens van op.

Tot zover een samenvatting van de jaarvergadering, die dus veel coronagerelateerde inhoud had, maar toch een positieve ondertoon had omdat de vereniging de pandemietijd goed doorstaat.

De secretaris zal nog notulen uitwerken van de jaarvergadering, die te zijner tijd worden gepubliceerd op de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Jesse de Wit, 22-06 (22 jaar)
Joey Boon, 23-06 (23 jaar)
Jeffrey Ruitenberg, 25-06 (30 jaar)
Isa Stosz, 25-06 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken