Jaarvergadering in klein gezelschap met verkiezing nieuwe secretaris, ook leden voor kascommissie gezocht

Zaterdagmiddag 18 november vond in de kantine de algemene ledenvergadering plaats van SV De Valken. Zoals vaker was ook deze keer de opkomst van de leden uiterst beperkt. Er waren 7 bezoekers. Hoewel dat natuurlijk jammer is, heeft het bestuur hiermee leren leven. Dat neemt niet weg dat het houden van deze algemene ledenvergadering een jaarlijkse verplichting is op grond van de wet en de statuten. Het was overigens wel een memorabel moment, want de jaarvergadering werd gehouden in het weekend waarin tien jaar geleden het nieuwe clubgebouw feestelijk geopend werd.

Het bestuur kon zowel financieel als organisatorisch een positief beeld schetsen van de vereniging. En ook sportief konden er enige successen gemeld worden over het afgelopen seizoen. Wel wordt het onderhoud van het nu dus tien jaar oude gebouw wat meer een aandachtspunt dan de afgelopen jaren en bestuurslid Edwin Beemsterboer is hier volop mee bezig. Het is en blijft natuurlijk een prachtig gebouw, maar om dat zo te houden moeten we het goed onderhouden.

Het verslag van de jaarvergadering wordt binnenkort uitgewerkt en de inhoud zal dan op de website worden gepubliceerd. In de nog op te stellen notulen zal naar voren komen dat Frank Hand (als penningmeester) en Ron Laan (als secretaris) voor de laatste keer achter de bestuurstafel hebben gezeten in hun rol. Tijdens de vergadering werd Simone Hand, die niet aanwezig kon zijn, benoemd als nieuwe secretaris. Ron Laan maakt als bestuurslid het seizoen 2023-2024 wel af met als portefeuille sponsorzaken en Frank Hand zal tijdens het seizoen het bestuur verlaten zodra er een nieuwe penningmeester is. Het bestuur hoopt dat binnenkort kenbaar te kunnen maken. Wendy Dekker-Boots werd eveneens voor nogmaals een jaar als bestuurslid namens de afdeling handbal benoemd, zodat er gelegenheid is de verschillende bestuurswisselingen goed te laten verlopen.

Het bestuur is erg blij met de benoeming van Simone Hand. Aangezien de nieuwe secretaris niet aanwezig kon zijn, volgt binnenkort hierover wat meer informatie op de website, zodat leden en achterban kennis met haar kunnen maken.

Voor 2024 zoekt het bestuur overigens drie nieuwe leden voor de kascommissie, die in de aanloop naar de jaarvergadering de financiƫle administratie kunnen beoordelen, waarbij de penningmeester uiteraard de kascommissie van uitleg en toelichting zal voorzien. Het bestuur hoopt dat zich snel drie leden hiervoor willen aanmelden op het emailadres secretariaat@devalken.com

Het bestuur tijdens de jaarvergadering: Siegfried Kok, Ron Laan, Wendy Dekker, Frank Hand en Edwin Beemsterboer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Aaron Broersen, 17-06 (13 jaar)
Niels Laan, 17-06 (31 jaar)
Manon Bregman, 20-06 (22 jaar)
Riva Laan, 21-06 (19 jaar)
Copyright © 2024 De Valken