Uitnodiging en programma ledevergadering 30 september

Uitnodiging

Aan de leden, ereleden en donateurs

Het bestuur van SV de Valken nodigt u hierbij uit het bijwonen van de jaarvergadering op vrijdagavond 30 september, aanvang 20.30 uur in de kantine.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering 1 oktober 2004
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag commissie jeugdvoetbal
6. Jaarverslag commissie seniorenvoetbal
7. Jaarverslag commissie handbal
8. Jaarrekening
9. Begroting
10. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
11. Voorstel incassobeleid
12. Verkiezing bestuurslid
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het jaarverslag van 1 oktober 2004 is te verkrijgen bij het secretariaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Aaron Broersen, 17-06 (13 jaar)
Niels Laan, 17-06 (31 jaar)
Manon Bregman, 20-06 (22 jaar)
Riva Laan, 21-06 (19 jaar)
Copyright © 2024 De Valken