Nieuwsbulletin nr. 2, mei 2008

Beste leden,

Het is al weer enige tijd geleden dat nieuwsbulletin nr. 1 is verstuurd en het leek ons goed om de leden verder te informeren. We hebben veel reacties gehad op het eerste bulletin in de vorm van vragen, opmerkingen en ook kritiek. De kritiek was zowel positief als wat minder positief .

Een van de vragen was wie nu eigenlijk zitting hadden in het comité die die mooie nieuwsbrief hadden uitgebracht. Hierbij de samenstelling:

Kees Koomen en Joan de Boer, ASV’55
Koos Laan, SVH
Piet Davidzon en Frank Hand, S.V. De Valken
Henk Verreijen

Zoals de oplettende lezer heeft gemerkt staat er achter Henk Verreijen geen verenigingsnaam. Dat is ook met opzet zo gekozen. Het comité is van mening dat zo’n initiatief moet worden geleid door een onafhankelijk persoon die neutraal staat ten opzichte van bepaalde zaken. Wij denken dat Henk Verreijen zo’n man is. Wij gaan er vanuit dat de overige personen wel bekend zijn bij de leden van de diverse verenigingen. Henk Verreijen is woonachtig in Venhuizen maar een geboren Amsterdammer. In het dagelijkse leven is Henk Directeur Diensten (Financiën, Personele en Salaris Administratie en Automatisering & Informatisering) bij een organisatie voor Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht waar hij o.m.verantwoordelijk is voor veranderingsprocessen en fusies van middelbare scholen. Hij heeft dus zeer veel ervaring op het gebied waar de verenigingen nu over praten. Daarnaast is Henk Verreijen nog actief in de politiek bij Gemeentebelangen Drechterland.

Waar staan we nu?

Zoals gezegd veel reacties gehad op de nieuwsbrief. Niet alleen reacties via de mail maar ook werden de leden van het comité persoonlijk aangesproken. Wat waren nu de reacties? We hebben een overzicht gemaakt van de reacties en geven er in dit Nieuwsbulletin enkele letterlijk weer. In onderstaande tabel staan de meningen procentueel weergegeven van personen die hebben gereageerd.

Positieve reacties 66%
Positieve reacties met een voorwaarde 21%
Negatieve reacties 11%
Anders 2%

Passages die ons als comité opvielen zijn o.m.:

• Nieuwe vereniging moet weer een sociale bindingsfactor worden in het dorp
• Een gefuseerde vereniging heeft meer recht van spreken dan drie aparte bij gesprekken met de gemeente op het terrein van subsidie-verordeningen, investeringsbijdragen etc.
• Als het net als bij de ASV nu, een omni-vereniging wordt is het eenvoudiger en toegankelijker om meerdere sporten te gaan beoefenen.
• Sociaal / emotioneel gezien hebben zij (de kinderen van de reactiegevende) geen enkel probleem met een samenwerking / fusie tussen de verenigingen.
• Ze gaan alle drie regelmatig met jongens om die bij de Valken voetballen Als we ASV blijven, is er aan deze kant van het dorp ook nog wat te doen voor de jeugd, ze kunnen het dicht bij redden.
• Met een grotere vereniging kan je meer bereiken en misschien meer voor de jeugd betekenen.
• Alles verdwijnt al van de dorpen. Ik ben er geen voorstander van.
• Totaal geen win win situatie, geen enkele sportieve impuls immers alle spelers van ASV55 worden gewaardeerd in hun kunnen bij ASV55. Ook absoluut als sociaal gebeuren een uitermate belangrijke plek inneemt in het dorp. ASV55 is financieel gezond, gezellig en goed en zal dat altijd blijven. Gewoon zo laten en niets in veranderen. Fuseren? NEE
• Als voordeel van een fusie zie ik, dat je je sportaanbod beter kunt garanderen.
• Allereerst ben ik van mening dat een besluit om wel of niet te fuseren nooit op basis van emotionele argumenten zou kunnen worden genomen. Hierdoor zou een gebeurtenis uit het verleden de toekomst van een vereniging blokkeren.
• Maar boven dit alles denk ik dat je de jeugdafdelingen “leuker” kan maken voor de leden omdat je dan mogelijk meer kan gaan doen

Zoals jullie lezen zijn er diverse reacties geweest. Het merendeel staat er positief tegenover. Echter, er zijn ook nog voldoende reacties die vragen in zich hebben. Het lijkt het comité goed om met de leden van alle verenigingen in gesprek te gaan.

De volgende stap

Zoals gezegd gaan wij graag in gesprek met de leden van onze verenigingen. Zij bepalen uiteindelijk de toekomst. Dit willen we doen in dorpshuis het Centrum op 3 oktober om 20.30 uur. Tegen die tijd zal er een uitnodiging volgen via publicatie in de Uitkijk/ Varia en de website van de verenigingen. Misschien dat jullie denken “dan pas”, echter de vakanties komen eraan, de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn begonnen en voor je het weet is het oktober. In de tussentijd gaat het comité verder met de voorbereidingen voor 3 oktober en blijven zij in gesprek. Dit zal gaan over ontwikkelingen op korte, midden en lange termijn. Dit is ook altijd de insteek geweest voor het aangaan van de besprekingen. Waar staan we over 2 en 5 of zelfs 10 tot 15 jaar.

We hopen dat jullie weer zijn geïnformeerd en kijken uit naar de gezamenlijke inspreekavond.
Hou 3 oktober dus vrij!!

Met sportieve groet,

Koos Laan, Voorzitter SVH
Kees Komen, Voorzitter ASV’55
Frank Hand, Voorzitter S.V. De Valken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 25-05-2024
Ochtend
Monique/Alex Beerepoot
Middag
Lex Groot/Joeri Sluis

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Judith Leijen, 19-05 (52 jaar)
Rien Mohle, 19-05 (71 jaar)
Tim Groot, 22-05 (31 jaar)
Stephanie v/d Velde-Wolf, 22-05 (52 jaar)
Copyright © 2024 De Valken