algemene ledenvergadering

Aan de leden en ereleden,

Het bestuur van SV de Valken nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op donderdagavond 24 september 2009, aanvang 21.00 uur in de kantine. Komt allen want de ledenvergadering is de plaats om le als lid te laten horen.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering 26 september 2008
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag commissie jeugdvoetbal
6. Jaarverslag commissie seniorenvoetbal
7. Jaarverslag commissie handbal
8. Jaarrekening
9. Begroting
10. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
11. Verkiezing bestuursleden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het jaarverslag is te verkrijgen bij de algemeen secretaris op de De Buurt 113 vanaf 17 september 2009.

Ter vergadering zijn exemplaren van het jaarverslag aanwezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Johan Dekker, 19-07 (52 jaar)
Robin Vreeker, 19-07 (17 jaar)
Iris Hooijboer, 21-07 (19 jaar)
Sem Pater, 21-07 (14 jaar)
Rick Vroling, 21-07 (26 jaar)
Mirjam Rood, 22-07 (46 jaar)
Copyright © 2024 De Valken