Concept-notulen eerste fusievergadering 29 januari 2010

Bijzondere algemene ledenvergadering s.v. De Valken

29 januari 2010

Aanwezig namens het bestuur: Frank Hand (Voorzitter), Ron Laan (secretaris), Marijke Laan-Groot (afd. Handbal), Timo Groot (vice-voorzitter), Jaap Vlam (penningmeester), Peter Bakker (wedstrijdsecretariaat)
Afwezig: Marjan Boots (afd. Handbal), Guus Bosch (afd. Jeugdvoetbal)
Verder aanwezig bij aanvang van de vergadering 98 leden, in de loop van de vergadering volgen nog enkele leden.

1. Opening

Om 19.40 uur opent Voorzitter Frank Hand de vergadering.

De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder ook de jeugdleden die deze avond aanwezig zijn.

2. Fusieproces ASV ‘55/SVH/De Valken – Fusievoorstel – Quorumvereiste

Uitgelegd wordt dat vanavond in een bijzondere algemene ledenvergadering het besluit aan de stemgerechtigde leden wordt voorgelegd om in te stemmen met een fusie tussen de sportverenigingen ASV ’55, SVH en De Valken. Het proces dat aan deze vergadering vooraf is gegaan is al lange tijd geleden ingezet. In januari/februari 2010 volgt het uiteindelijke besluit. De fusie gaat door als de leden van de ASV ’55, SVH en De Valken het voorstel tot fusie met de statutair vereiste meerderheid goedkeuren.

Volgens de statuten van s.v. De Valken is vereist dat bij de vergadering over de fusie 75 procent van de leden aanwezig is. Dat hoeft niet in persoon. Het is mogelijk als jeugdlid via een ouder te stemmen en verder is het mogelijk een volmacht voor het uitbrengen van een stem te verlenen.

Derhalve moet eerst worden geïnventariseerd hoeveel procent van de stemgerechtigde leden ter vergadering is vertegenwoordigd. In totaal telt s.v. De Valken 467 leden. Om uit te komen op 75 procent van de leden gaat het om 351 leden.

De inventarisatie in de drukbezochte vergaderruimte – de kantine van s.v. De Valken – levert de volgende resultaten op:

1 lid brengt via vertegenwoordiging en/of volmacht 6 stemmen uit;
Bij 3 leden gaat het om 4 stemmen;
Bij 8 leden gaat het om 3 stemmen;
Bij 47 leden gaat het om een 2 stemmen;
Bij 45 leden gaat het om 1 stem.

De totale telling levert dus 181 stemmen op (6 + 12 + 24 + 94 + 45).

Hoewel de leden van s.v. De Valken hiermee een zeer goede opkomst hebben laten zien en 40 procent van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn ter vergadering, wordt de statutaire grens van 75 procent niet gehaald. Weliswaar lopen gedurende de vergadering nog enkele leden binnen, maar die kunnen niet alsnog voor het halen van het zogeheten “quorum” zorgdragen.

Er wordt zodoende deze avond niet gestemd.

De leden worden desaltniettemin bedankt voor het bezoeken van de vergadering. De opkomst in combinatie met de constructieve sfeer jegens het enige agendapunt, de fusie, sterkt het bestuur in de aanpak tot dusverre en schept goede verwachtingen voor de vergadering die wordt gehouden op 12 februari 2010.

Op die tweede vergadering wordt zowel bij ASV ’55, SVH en De Valken een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden, waarvan de uitkomst beslissend zal zijn voor het fusievoorstel. Op grond van de statuten geldt op die vergadering niet het quorum-vereiste van 75 procent. De leden die op de tweede vergadering komen stemmen of via vertegenwoordigen dan wel volmacht hun stem uitbrengen, kunnen met tweederde meerderheid het fusievoorstel namens s.v. De Valken aannemen.

De Voorzitter roept de aanwezigen op om ook op 12 februari 2010 weer in groten getale aanwezig te zijn om over het voor s.v. De Valken belangrijke voorstel tot fusie met ASV ’55 en SVH te beslissen.

3. Sluiting

Ongeveer 20.05 uur uur sluit de Voorzitter de vergadering.

Notulist: Ron Laan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 01-06-2024
Ochtend
Isabel/Milan Vonk
Middag
Luca Bleeker/Opvulplek

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Dennis Groot, 27-05 (24 jaar)
Marike de Wit, 28-05 (18 jaar)
Delano Bezuijen, 29-05 (20 jaar)
Wietse Sijm, 29-05 (32 jaar)
Charmaine Boon, 30-05 (33 jaar)
Rick Raven, 30-05 (35 jaar)
Loek Groot, 31-05 (30 jaar)
Nick Redeker, 01-06 (35 jaar)
Tim Stammes, 01-06 (25 jaar)
Copyright © 2024 De Valken