Leden steunen bestuur bij investeringsplan nieuw clubgebouw

Woensdagavond 19 december werd de bijzondere ledenvergadering gehouden waarbij het bestuur aan de leden de investeringsplannen presenteerde voor de bouw van een nieuwe kleedkamer- en kantineaccommodatie. De aanwezige leden (bijna 70 leden, die bovendien veelal ook één of meer kinderen als jeugdlid vertegenwoordigden) gaven met opgestoken handen en daarna applaus van harte hun steun aan het plan om voor het nieuwe gebouw contractuele verplichtingen aan te gaan met het bedrijfsleven en om een obligatielening van EUR 100.000 aan te gaan om de financiering rond te krijgen.

Voorzitter Frank Hand hield een uitstekende, uitvoerige presentatie. Hij schetste de voorgeschiedenis, waarbij na het mislukken van de gewenste fusie met ASV ’55 en SVH doelgericht was gekozen voor de bouw van een nieuw clubgebouw dat aan moderne maatstaven van gebruik, veiligheid, duurzaamheid en hygiëne voldoet. Met het nieuwe gebouw als impuls moet het mogelijk zijn als De Valken op eigen kracht een stabiele en sterke voetbal- en handbalvereniging te zijn op het centrale gemeentelijke sportcomplex van Hem/Venhuizen en zo ten dienste te staan van de vele inwoners van Hem/Venhuizen die graag willen sporten of uit sociaal oogpunt graag naar sport kijken en daarbij op andere wijze betrokken willen zijn.

Vanuit een bouwcommissie, waarvan de leden zeer intensief en professioneel werk hebben verricht en welke commissie alleen al 25 vergaderingen heeft gehouden, en een financiële commissie zijn de plannen voorbereid en uitgewerkt. Dit leidde tot een gedetailleerd bestek, op basis waarvan vooral lokale en enige regionale bedrijven zijn aangezocht voor een prijsaanbieding. Aanvankelijk viel het prijsniveau nog wel tegen, achteraf gezien mede door het zeer ambitieuze duurzaamheidsniveau in het bestek.

Na aanpassingen van het bestek is het duurzaamheidsniveau nog steeds hoog en zijn bouwkundige posten aangepast waar dat kon. Zodoende kan De Valken ingevolge de inschrijvingsprocedure aan de slag met de lokale bedrijven De Wit Besseling (DWB) en Polytechniek. Ook het bedrijf Zonzo wordt bij het project betrokken vanwege de installatie van zonnepanelen.

Ter financiering van het nieuwe gebouw, dat een voor Valkenbegrippen zeer grote investering betekent, wordt bij het project uitgegaan van de gemeentelijk toegezegde subsidie van EUR 750.000, inzet van het spaargeld van de vereniging, een obligatielening en zelfwerkzaamheid in combinatie met aanvullende acties. Voor de obligatielening (ter hoogte van EUR 100.000) wordt een afzonderlijke Stichting opgericht van waaruit het bedrag dat kopers van obligaties renteloos ter beschikking stellen door de vereniging wordt geleend.

Het bestuur heeft een meerjarenbegroting gepresenteerd op basis waarvan erop kan worden vertrouwd dat de vereniging financieel gezond kan doordraaien ondanks dat in 10 jaar de obligatielening moet worden afgelost. Belangrijk in de exploitatie is dat door de duurzaamheid van het gebouw de energiekosten worden teruggedrongen omdat juist energie met het gebouw wordt opgewekt door zonnepanelen.

De bouwvergunning voor het project is inmiddels verleend en omdat er geen bezwaren zijn ingediend is deze ook al onherroepelijk. In dat opzicht staat niets het project in de weg en zou in maart 2013 met de bouw kunnen worden begonnen als de financiële puntjes dan ook op de i zijn gezet. Als de start dan plaatsvindt zou onder gunstige bouwomstandigheden in augustus 2013 het nieuwe clubgebouw klaar kunnen zijn.

De plannen werden door de leden enthousiast en massaal goedgekeurd. Die goedkeuring was vereist bij gewone meerderheid op grond van de statuten van de vereniging, maar uiteindelijk waren er zelfs helemaal geen tegenstemmers. Dat betekent dat het bestuur met de bouwcommissie en de financiële commissie, alsmede met het stichtingsbestuur voor de obligatielening, met volle kracht vooruit kan.

De projectgegevens liggen thans ter toetsing bij de Gemeente voor vanwege de voorwaarden in de subsidiebeschikking, waaraan in de visie van het bestuur in alle opzichten wordt voldaan. Verder zullen in januari/februari 2013 de obligaties worden verkocht en op 9 februari 2013 vindt de grote Après Ski Party plaats in de Rote Löwe (De Roode Leeuw) waarvan de opbrengst voor het nieuwe gebouw is. Eerder al was de Valken-Wijn-actie ingezet en dat is een succes geworden.

Over alle acties en de vorderingen van het nieuwbouwproject zal het bestuur iedereen op de website informeren via regelmatige berichtgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Guusje Lakeman, 12-07 (12 jaar)
Wilco Kenter, 13-07 (40 jaar)
Jort Besseling, 14-07 (18 jaar)
Jinde Bos, 15-07 (14 jaar)
Rein Groot, 15-07 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken