DANK aan alle sponsors, DENK aan alle sponsors

Dezer dagen worden alle vaste sponsors van SV De Valken benaderd met een dankbrief voor hun doorlopende steun aan de vereniging en de nota voor het seizoen 2013/2014.

Namens bestuur en leden van SV De Valken danken wij de sponsors en andere financiële steunbetuigers hartelijk voor hun financiële steun, die de vereniging zeer goed kan gebruiken om op goed niveau haar breedtesportactiviteiten op het terrein van voetbal en handbal te kunnen verrichten. Hier horen ook de leden van de Club van 100 bij, maar die worden door het bestuur van de Club van 100 zelf benaderd.

Het jaar 2013 staat bij De Valken vooral in het teken van de bouw van de nieuwe kantine- en kleedkameraccommodatie. Op de reguliere groep van sponsors en andere steunbetuigers, heeft SV De Valken ook voor dit speciale, unieke project mogen rekenen, bijvoorbeeld bij de obligatieverkoop, het seminar voor ondernemers en de sportveiling. Mede hierdoor wordt het nieuwe gebouw mogelijk en dat is fantastisch.

Zodra het nieuwe gebouw in gebruik genomen is, zal vanuit de sponsorcommissie met speciale aandacht een uitnodiging uitgaan naar sponsoren en andere steunbetuigers om nader kennis te maken met het nieuwe gebouw tijdens wedstrijden van Valken 1. Dit doen wij in kleine groepjes, zodat wij iedereen de juiste aandacht kunnen geven en een goede ontvangst mogelijk is in de nieuwe bestuursruimten. Uiteraard zijn de sponsors ook van harte welkom bij de officiële opening, waarover nog bericht volgt.

Veel sponsors hebben het als ondernemer erg moeilijk als gevolg van de economische terugval. Ook onder de trouwe sponsors van SV De Valken komen helaas zelfs faillissementen voor en dat is voor de betrokken ondernemers, hun personeel en hun directe kring natuurlijk dieptreurig. Hopelijk slagen ze erin de tegenslag te boven te komen en komt er voor hen weer persoonlijk en zakelijk perspectief.

Het zou een goede zaak zijn, en dat gebeurt natuurlijk ook, als leden van SV De Valken als consument hun oog laten vallen op sponsors van SV De Valken. In de rubriek “sponsors” op de website zijn ze allemaal te vinden. Deze ondernemers zijn veelal lokaal gevestigd en leveren met hun steun aan SV De Valken, maar vaak ook nog aan andere verenigingen en evenementen, een belangrijke bijdrage aan het dorpsleven en de gemeenschapszin. Laat als consument zien en weten dat hun sponsoring zeer gewaardeerd wordt door hun produkten of diensten af te nemen en spreek het ook gewoon eens uit bij een ontmoeting in hun bedrijf of daarbuiten. Dat doet een ondernemer goed.

Namens SV De Valken: Dank aan alle sponsors en andere financiële steunbetuigers !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Claudia Kors, 15-06 (29 jaar)
Gerard Koster, 16-06 (59 jaar)
Aaron Broersen, 17-06 (13 jaar)
Niels Laan, 17-06 (31 jaar)
Copyright © 2024 De Valken