Alcoholbeleid S.V. De Valken

Beste leden, ouders,

Betreft: gewijzigd alcoholbeleid per 1 januari 2014

Het nieuwe jaar is al weer in volle gang. Sinds 1 januari jl. is er een gewijzigde drank-en horecawet in werking getreden. Als bestuur willen wij hiervan jullie op de hoogte brengen alsmede de afspraken die hiervoor gelden.

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens gewijzigd en mag alleen alcohol geschonken worden aan jongeren boven de 18 jaar. Ook bij onze vereniging zullen wij deze regel handhaven. De gemeente is belast met de controle op de naleving hiervan. Bij overtreding(en) riskeren wij een (hoge) boete.

De kantinemedewerkers worden geacht een legitimatie te vragen als er twijfel is over de leeftijd van degene die alcohol wil kopen. Ook kunnen jongeren in de kantine worden aangesproken, als zij alcohol nuttigen. Het is dus belangrijk dat met name onze jongeren hun legitimatie altijd bij zich hebben.

Met name in een drukke kantine zal het voor de kantinemedewerkers niet altijd makkelijk zijn om de controle uit te voeren. Daarom willen wij een beroep doen op onze leden en ouders om onze vereniging niet onnodig op de proef te stellen en dan ook geen alcoholhoudende dranken te bestellen c.q. te nuttigen als hij of zij nog geen 18 jaar is.

Wij willen nog benadrukken dat dit huidige wetgeving is waaraan een ieder zich dient te houden. Het niet naleven van de wet kan voor zowel de minderjarige als vereniging tot grote sancties leiden.

Wij vertrouwen op ieders medewerking.

Het bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Johan Dekker, 19-07 (52 jaar)
Robin Vreeker, 19-07 (17 jaar)
Iris Hooijboer, 21-07 (19 jaar)
Sem Pater, 21-07 (14 jaar)
Rick Vroling, 21-07 (26 jaar)
Mirjam Rood, 22-07 (46 jaar)
Copyright © 2024 De Valken