DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: [zat] Simone Hand (06-15211021), [zon] Frank Hand (06-53890680) Handbal: prog / uitslagen Voetbal: prog / uitslagen
Agenda: Kantinerooster

Mooie opkomst bij soepel verlopen jaarvergadering

De eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe gebouw is goed bezocht. Met 60 leden, gezeten bij de bar en in de zaal, onder wie enkele ereleden, leidde Frank Hand als voorzitter de vergadering op soepele wijze door de agenda. De goede opkomst deed het bestuur goed omdat interactie tussen leden en bestuur van betekenis is voor het functioneren van de vereniging.

Er werd verslag uitgebracht door de commissies jeugdvoetbal, handbal en seniorenvoetbal/wedstrijdssecretariaat alsmede werd het bestuurlijk jaarverslag gepresenteerd. Hieruit kwam naar voren dat de vereniging het eerste jaar in het nieuwe gebouw goed heeft doorstaan en dat de eerste contouren van de nieuwe ambities zichtbaar worden.

De nieuwe voorzitter van de jeugd, Jeroen Bleeker, liet weten dat het de bedoeling is dat er bij de jeugdafdeling op basis van een uitgewerkt plan gewerkt gaat worden met duidelijke coördinatiefuncties en volgens een vaste structuur. Voor de invulling daarvan zijn nog wel extra vrijwilligers nodig om verdere stappen te kunnen maken.

Bij de afdeling handbal draait alles op een goed en enthousiast niveau, als is het aantal beschikbare trainers en scheidsrechters wel een serieus aandachtspunt. Ook bij het seniorenvoetbal is de getalsmatige bezetting van teams, met name in de A-selectie, een punt.

Al met al is het beeld wel positief.

In financieel opzicht heeft de vereniging een omvangrijk positief resultaat behaald in het seizoen 2013/2014. Daarbij verdient wel vermelding dat daarin de opbrengsten verwerkt zijn van de eenmalige sponsoractie zonnepanelen, welk geld beschikbaar is voor de definitieve aankleding van de kantine en bestuurskamer. Op dat punt is de vereniging al in vergaande voorbereiding en moet het gaan lukken halverwege het seizoen de inrichting te hebben verbeterd met nieuw meubilair.

Bij de begroting is het bestuur conservatief te werk gegaan, men blijft op de kosten letten en dat moet ook. De vereniging heeft nu een schitterend gebouw maar financieel zijn er geen reserves en die moeten dus stukje bij beetje weer worden gekweekt. Ook moet rekening gehouden worden met aflossing van de obligatielening die is uitgezet voor de financiering van het nieuwe gebouw.

Voor het financieel beleid werd décharge verleend.

Onder applaus en dankzegging voor zijn inzet en enthousiasme gedurende een lange periode werd afscheid genomen van Guus Bosch als lid van het bestuur en voorzitter van de commissie jeugdvoetbal. Met net zoveel applaus werd Jeroen Bleeker zijn opvolger en werd Ron Laan herbenoemd als secretaris.

Na afloop van de vergadering profiteerde de wijncommissie van het enthousiasme onder de deelnemers en konden de eerste bestellingen worden genoteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 20-04-2024
Ochtend
Ati/Jesse Jong
Middag
Mees Obdam/Jan Vreeker

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Tjeerd Zuurbier, 13-04 (32 jaar)
Myrthe Hand, 14-04 (21 jaar)
Sammy Koster, 14-04 (25 jaar)
Joey Groot, 16-04 (18 jaar)
Merijn Pronk, 16-04 (22 jaar)
Fenna Smit, 16-04 (55 jaar)
Marije Appelman, 17-04 (21 jaar)
Jos Dalmulder, 18-04 (46 jaar)
Britt Vreeker, 18-04 (19 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com