DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: [zat] Simone Hand (06-15211021), [zon] Frank Hand (06-53890680) Handbal: prog / uitslagen Voetbal: prog / uitslagen
Agenda: Kantinerooster

10 goede redenen om naar de jaarvergadering te komen

Het gaat goed met SV De Valken. De ervaring leert dat als het goed gaat leden soms minder de neiging hebben de algemene ledenvergadering te bezoeken. “Het gaat toch prima zo”, is dan kennelijk de gedachte. Toch zou het bestuur graag zien dat de jaarvergadering op 13 oktober 2016 door zoveel mogelijk leden wordt bezocht.

Ter motivatie de volgende 10 redenen:

1. Een vereniging bestaat uit leden en de vereniging is er dus vooral voor de leden zelf.
2. Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen leden hun stem laten horen en meebeslissen over de gang van zaken bij de vereniging.
3. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het financiële beleid.
4. Het bestuur staat open voor de visie van de leden, ook als het om kritiek gaat.
5. Het past bij de verantwoordelijkheid van het lidmaatschap om de algemene ledenvergadering te bezoeken.
6. Het bestuur wordt er sterk door gemotiveerd als de opkomst op de algemene ledenvergadering goed is.
7. Het vergadergedeelte duurt van ongeveer 20.30 tot 22 uur, een bezoek aan de algemene ledenvergadering neemt dus slechts beperkte tijd.
8. Het is gezellig om als leden in de prachtige kantine bij elkaar te komen met als centrale onderwerp de gang van zaken bij de club.
9. Een bezoek aan de algemene ledenvergadering levert altijd weer nieuwe inspiratie, ideeën en enthousiasme op voor de club.
10. Jeugdleden en/of hun ouders zijn uiteraard ook van harte welkom, net als belangstellenden die geen lid zijn, al kunnen niet-leden niet deelnemen aan de besluitvorming.

Het bestuur ziet iedereen graag op donderdagavond 13 oktober om 20.30 uur in de kantine!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 20-04-2024
Ochtend
Ati/Jesse Jong
Middag
Mees Obdam/Jan Vreeker

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Tjeerd Zuurbier, 13-04 (32 jaar)
Myrthe Hand, 14-04 (21 jaar)
Sammy Koster, 14-04 (25 jaar)
Joey Groot, 16-04 (18 jaar)
Merijn Pronk, 16-04 (22 jaar)
Fenna Smit, 16-04 (55 jaar)
Marije Appelman, 17-04 (21 jaar)
Jos Dalmulder, 18-04 (46 jaar)
Britt Vreeker, 18-04 (19 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com