Positieve kijk van het bestuur tijdens jaarvergadering

Donderdagavond 13 oktober 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van SV De Valken gehouden. Helaas was de opkomst van de leden beperkt, maar de jaarvergadering verliep vlot en constructief. Het bestuur kon positieve financiële resultaten presenteren, waarbij wel goed gekeken moest worden naar wat incidentele inkomsten en uitgaven zijn in verband met het nieuwe handbalveld en wat de ‘normale’ gang van zaken bij de vereniging is. Hoe dan ook is SV De Valken financieel gezond en daarbij past enige trots na ingrijpende projecten als het nieuwe clubgebouw en het nieuwe handbalveld.

Namens de kascommissie hebben Nienke Koster en Corina Ruiter, die beiden niet aanwezig konden zijn, schriftelijk laten weten dat hun onderzoek de conclusie heeft dat de financiële huishouding van de vereniging zorgvuldig is. Na de presentatie van de kascommissie, werden, met décharge voor het bestuur en de penningmeester ten aanzien van het boekjaar 2015/2016, de jaarrekening en de begroting door de ledenvergadering vastgesteld.

Ondertussen wordt vanuit het bestuur volop gewerkt aan de kernactiviteiten van de vereniging: voetbal en handbal. Vooral bij de jeugd wordt gestreefd naar verbeteringen op het technische vlak en in de begeleiding door trainers en coaches. Vanuit de landelijke bonden wordt daarbij invloed uitgeoefend met experimentele speelvormen bij de jongste jeugd.

Het bestuur prijst zich gelukkig met een goed draagvlak bij de leden en in de dorpen Hem en Venhuizen. De belangstelling van inwoners en bedrijven in het verzorgingsgebied van De Valken stemt tot volle tevredenheid. De samenstelling van het hoofdbestuur is prima, maar, zoals bekend, het bestuur is wel op zoek naar versterking voor bepaalde functies binnen de club en staat het bestuur ook open voor de inbreng van de jongere generatie.

In het seizoen 2016/2017 wordt de accommodatie nog verder geperfectioneerd met bijvoorbeeld scoreborden bij het handbalveld en het voetbalveld, alsmede een aanpassing van de fietsenstalling om meer ruimte voor fietsen te creëren.

Het bestuurslid (en vice-voorzitter) Timo Groot trad af maar werd met applaus herkozen. Wendy Dekker-Boots doet al langere tijd mee in het bestuur, maar diende formeel nog in deze rol te worden gekozen en dat gebeurde eveneens onder applaus.

De rondvraag leverde nog wat extra inzicht op in de gang van zaken binnen de vereniging, met bijvoorbeeld de toetreding van de loopgroep van de maandagavond tot het ledenbestand van SV De Valken. Dat betekent dat de leden van de loopgroep ook lid van SV De Valken worden en hun contributie via de vereniging wordt betaald. Dat levert dus een aantal extra leden op en de gang van zaken is ook overigens zorgvuldig geregeld.

Het bestuur is bovendien voornemens om de Statuten te moderniseren, omdat de statuten niet geheel zijn toegeschreven op de huidige tijd.

De concept-notulen worden binnenkort op de website van SV De Valken gepubliceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 25-05-2024
Ochtend
Monique/Alex Beerepoot
Middag
Lex Groot/Joeri Sluis

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Judith Leijen, 19-05 (52 jaar)
Rien Mohle, 19-05 (71 jaar)
Tim Groot, 22-05 (31 jaar)
Stephanie v/d Velde-Wolf, 22-05 (52 jaar)
Copyright © 2024 De Valken