DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: [zat] Simone Hand (06-15211021), [zon] Frank Hand (06-53890680) Handbal: prog / uitslagen Voetbal: prog / uitslagen
Agenda: Kantinerooster

Sponsors genieten van inhoud en gezelligheid op ‘Sponsoravond’

De jaarlijkse ‘Sponsoravond’ van De Valken was dinsdag 26 maart een succes. Met een hele mooie opkomst en goede sprekers werd het zowel een leerzame als een gezellige bijeenkomst. Als eerste sprak bestuurslid Ron Laan de sponsors toe over de stand van zaken bij de vereniging en de ambities op het gebied van sponsoring. Ook voorzitter Siegfried Kok kreeg het woord om de vernieuwde samenstelling van het bestuur toe te lichten, met als recente ontwikkeling de komst van Simone Hand als secretaris en Tjeerd Zuurbier als penningmeester. De sponsors konden zich goed vinden in de ontwikkeling dat de ‘oude generatie’ het bestuur verlaat en op de achtergrond De Valken van dienst blijft, terwijl jongere, enthousiaste mensen de club gaan besturen op hun eigen manier.

Voor de pauze hield arbeidsrecht-advocaat Marjolein Gobes een presentatie met als titel ‘Innovatie van het arbeidsrecht’, waarin ze op duidelijke wijze uitleg gaf over de problemen die ondernemers op dit terrein kunnen tegenkomen. Dat liep uiteen van ‘flexibilisering’ en ‘platformisering’ tot de vraag of een ‘overeenkomst van opdracht’ misschien toch een arbeidsovereenkomst blijkt, met alle gevolgen van dien. Uit de reacties van de sponsors viel op te maken dat Marjolein Gobes dingen aan de orde stelde die de bedrijven daadwerkelijk meemaken en als een risico zien.

Ron Offerman is Businesscoach MKB met expertise op ‘HR’-gebied, oftewel ‘human resource’, het tegenwoordige begrip voor alles wat met werknemers en hun relatie met de werkgever te maken heeft. Ron Offerman heeft unieke ervaring opgedaan doordat hij werkzaam was bij de DSB bank ten tijde van de val van deze bank en de 14 jaar durende afwikkelingen van het faillissement. Daar is in relatie tot werknemers en hen betrokken houden bij het werk dat gedaan moest worden in opdracht van de curator van alles voorgekomen. Wat we ervan kunnen leren is dat het erom gaat wat voor werknemers zelf de betekenis is van hun werk en dat je als werkgever te allen tijde duidelijk communiceert. Maar je moet ook de ‘ formule van vertrouwen’ waarmaken, door te zeggen wat je doet, te doen wat je zegt en daarbij ook een kwetsbare houding durven aan te nemen. En aan dit alles geen afbreuk te doen vanwege ‘ego’.

Aan het eind werden drie exemplaren van het door Ron Offerman geschreven boek ‘Boeien, Binden & Behouden’ verloot en bleven de sponsors nog gezellig even napraten. Conclusie mag zijn dat De Valken zijn sponsors zoals ieder jaar weer als waardering voor de trouwe steun een mooie avond heeft kunnen bieden. Speciale dank aan ’t Ken-Net voor de sponsoring van de heerlijke hapjes en aan Margreet van Dulmen, Carla Laan, Marijke Laan, Frank Hand en Sarah Laan voor de hulp op de avond zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 20-04-2024
Ochtend
Ati/Jesse Jong
Middag
Mees Obdam/Jan Vreeker

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Jos Dalmulder, 18-04 (46 jaar)
Britt Vreeker, 18-04 (19 jaar)
Lizanne Bousma, 19-04 (25 jaar)
Amy Haakman, 19-04 (34 jaar)
Wouter Laan, 19-04 (25 jaar)
Linda Wagemans, 19-04 (51 jaar)
Just De Lange, 20-04 (12 jaar)
Silvan Par?, 20-04 (12 jaar)
Anouk Bregman, 21-04 (20 jaar)
Lennard Groot, 21-04 (47 jaar)
Henk Wilderink, 21-04 (78 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com