Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 22 september 2011

Aan de leden en ereleden,

Het bestuur van s.v. De Valken nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering op donderdagavond 22 september 2011, aanvang 21.00 uur in de kantine.

Komt allen want de ledenvergadering is de plaats om je als lid te laten horen.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering 2 september 2010
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag commissie jeugdvoetbal
6. Jaarverslag commissie seniorenvoetbal
7. Jaarverslag commissie handbal
8. Jaarrekening
9. Begroting
10. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
11. Verkiezing bestuursleden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het jaarverslag is te verkrijgen bij de algemeen secretaris op de De Buurt 113 vanaf 14 september 2011. Ook digitaal is vanaf 14 september 2011 een versie (PDF) te verkrijgen, aan te vragen op emailadres ron.laan@hetnet.nl

Tevens wordt het jaarverslag, waaraan dezer dagen druk wordt gewerkt, zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website www.devalken.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Er is geen rooster beschikbaar

Jarigen :)

Aaron Broersen, 17-06 (13 jaar)
Niels Laan, 17-06 (31 jaar)
Manon Bregman, 20-06 (22 jaar)
Riva Laan, 21-06 (19 jaar)
Copyright © 2024 De Valken