DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: [zat] Simone Hand (06-15211021), [zon] Frank Hand (06-53890680) Handbal: prog / uitslagen Voetbal: prog / uitslagen
Agenda: Kantinerooster

Jaarvergadering verloopt soepel en succesvol

Donderdagavond 24 september jl. hield sportvereniging De Valken haar jaarvergadering. Bij aanvang was de belangstelling mager, maar na de training schoven nog vele leden extra aan en legde het bestuur ten overstaan van zo’n 35 leden verantwoording af voor het seizoen 2008/2009. Ook werden de doelstellingen, zowel beleidsmatig als financieel, gepresenteerd.

De vereniging heeft het jaar 2008/2009 met een batig saldo afgesloten, al blijkt uit de begroting 2009/2010 dat de marge tussen ontvangsten en uitgaven onder druk staat. De Valken moet de zeilen bijzetten om ook volgend jaar weer positief te kunnen eindigen. Er wordt grote inzet gepleegd op sponsorgebied, met als prachtig resultaat dat ABOVO Media hoofdsponsor van het eerste voetbalelftal is geworden, met dank aan oud-secretaris Piet Davidzon voor zijn bemoeienis. Op 4 oktober a.s. speelt het team voor het eerst in de nieuwe tenues. Ook werden de contributies wat verhoogd. Verder hoopt het bestuur dat het een levendig en succesvol seizoen wordt, waardoor de kantine-inkomsten ook beter zullen zijn. Het afgelopen seizoen vielen de opbrengsten van de kantine een beetje tegen.

Zowel de jaarrekening als de begroting, vakkundig gemaakt door penningmeester Jaap Vlam, konden op goedkeuring van de leden rekenen. In het oog sprong de meesterzet van Jaap Vlam om in het afgelopen seizoen ineens een stevig bedrag op een spaarrekening weg te zetten, waarvan in de loop van dit seizoen de beoogde rentewinst wordt geboekt.

Het bestuur heeft verder laten weten dat het van groot belang blijft dat de vereniging weer op veel medewerking van de vele vrijwilligers kan rekenen. De Valken heeft zeker niet te klagen met haar medewerkersbestand, maar het is zaak dat enkele sleutelposities worden ingevuld. Het gaat vooral om een seniorencommissie voor de voetbalafdeling en de coördinatie oud papier. Voor de seniorencommissie meldde zich spontaan Kryn de Groot aan; het zou mooi zijn als hij direct steun krijgt van anderen. Om de voetbalafdeling soepel te laten draaien en het algemeen bestuur te ontlasten zou dat zeer wenselijk zijn. Pak die uitdaging op!

Onder applaus van de ledenvergadering werden twee nieuwe leden in het bestuur gekozen. Peter Bakker is de kersverse wedstrijdsecretaris en zijn eerste prestaties smaken naar meer. Het wedstrijdsecretariaat is overigens ook zo’n functie waar verdere versterking altijd welkom is. Het is de motor van de vereniging als het gaat om het voetballen zelf.

Voor de handbalafdeling trad Marijke Laan-Groot toe. Zij verdeelt met oudgediende Marjan Boots de taken en dat is met het oog op de toekomst een perfecte zet. Zoals altijd pikt de handbalafdeling wat dat betreft de zaken goed op.

Het bestuur is dus op volle sterkte en rekent op de inzet en steun van een ieder. Dan moet het een mooi seizoen 2009/2010 kunnen worden.

Voorzitter Frank Hand heeft de stand van zaken van de fusieplannen met ASV 55 en SVH gepresenteerd. Er wordt door het bestuurlijk comité hard gewerkt aan het fusieplan, dat nog voor het einde van het jaar in bijzondere ledenvergaderingen van de verschillende verenigingen ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd. Secretaris Ron Laan deed een oproep aan de leden om meer in beweging te komen en openlijk steun uit te spreken voor de fusieplannen, bijvoorbeeld op het discussieforum op de speciale internetsite www.sportinvenhuizen.nl. Het is fijn van dorpsgenoten te vernemen dat men achter het plan staat. Maar het is ook nodig dat meer Venhuizers de daad bij het woord voegen, waardoor de fusieplannen niet alleen in de publieke opinie, maar ook bij de bijzondere ledenvergaderingen een goede kans maken als het op stemmen aankomt.

Nog niet eerder is met zoveel inzet en enthousiasme aan een fusieplan gewerkt. Het bestuur vertrouwt op een goede afloop, omdat iedereen goed door heeft dat dit dé kans is om de jeugd in Hem/Venhuizen een goede sportieve toekomst te bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 20-04-2024
Ochtend
Ati/Jesse Jong
Middag
Mees Obdam/Jan Vreeker

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Lizanne Bousma, 19-04 (25 jaar)
Amy Haakman, 19-04 (34 jaar)
Wouter Laan, 19-04 (25 jaar)
Linda Wagemans, 19-04 (51 jaar)
Just De Lange, 20-04 (12 jaar)
Silvan Par?, 20-04 (12 jaar)
Anouk Bregman, 21-04 (20 jaar)
Lennard Groot, 21-04 (47 jaar)
Henk Wilderink, 21-04 (78 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com